Korak bliže akva parku, zelenim kućama i sportskim terenima na Vršačkim planinama

21. Novembar 2022
Ilustracija, foto: pixabay
Ilustracija, foto: pixabay

Na javnom uvidu nalazi se Plan detaljne regulacije za vinogradarski kompleks i pristupni put Vršačkim planinama, čiji je naručilac Swisslion-Takovo d.o.o. Gornji Milanovac.

Osnovni cilj izrade Plana je da se poboljša, unapredi i promoviše postojeća turistička ponuda bazirana na Vršačkom vinogorju, kroz optimalno i održivo definisanje građevinskog zemljišta za kompleks eko-turističkih i sportsko-rekreativnih sadržaja sa pristupnim saobraćajnicama, definisanje regulacije javnih saobraćajnih površina sa biciklističkom i pešačkom stazom i utvrđivanje javnih površina i pravila građenja na ostalim površinama u okviru voćarsko-vinogradarske zone.

Prostor obuhvaćen Planom nalazi se u okviru područja posebne namene "Predeo Vršačkih planina", u zoni neposrednog uticaja na zaštićena prirodna dobra. Najveći deo predmetnog prostora čini obradivo poljoprivredno zemljište, pod plantažama vinove loze, u privatnoj svojini kompanije Swisslion-Takovo, koje po nameni pripada vinogradarsko-voćarskoj zoni i zoni ostalog poljoprivrednog zemljišta.

Postojeće građevinsko zemljište u obuhvatu Plana čine opštinski putevi broj 102 i broj 111, kao i parcele dva objekta, od kojih je jedan ruiniran (prizeman stambeni objekat), a drugi je u međuvremenu zamenjen novim objektom (kuća za kratkotrajni boravak izletnika, spratnosti Po+P+1) i kompleks je ograđen i proširen na nekoliko susednih parcela.

Na osnovu saobraćajnih analiza može se zaključiti da saobraćajna infrastruktura putno-drumskog saobraćaja, u okviru obuhvaćenog prostora daje dobre osnove za nadogradnju i rekonstrukciju, čime bi se omogućio brz i lak pristup ovom području iz više pravaca, na nivou visokog komfora i saobraćajne usluge, kao i brze i lake
komunikacije u obuhvatu Plana, navedeno je.

U obuhvatu Plana definisano je sedam zona.

Zona eko-turističkog kompleksa

Uz opštinski put broj 111, sa njegove istočne strane, planirana je zona eko-turističkog kompleksa, po površini druga po zastupljenosti zona u obuhvatu Plana.

U ovoj zoni, u njenom severnom delu, planirana je izgradnja smeštajnih kapaciteta, u vidu eko-turističkog kompleksa tipa "zelene kuće", u središnjem delu bi bio akva park sa pratećim sadržajima, a u južnom delu ove zone planirana je prioritetno izgradnja otvorenih sportskih i rekreativnih terena, sa mogućnošću izgradnje i zatvorenih sportskih objekata, kao i njima kompatibilnih ugostiteljskih sadržaja.

Akva park

U okviru akva parka, koji će predstavljati jedan od glavnih turističkih sadržaja na ovom prostoru, planira se izgradnja više otvorenih bazena (okvirne površine vodenog ogledala 2600 m2), ugostiteljskih i pratećih objekata (svlačionice,
sanitarni i tehnički blok, ostave i sl.), kao i površina za odmor, igru i sunčanje. Ovaj izuzetno atraktivan sadržaj biće osmišljen i izgrađen u skladu sa savremenim trendovima i opremljen odgovarajućim prilazima, infrastrukturnim priključcima, manipulativnim, parking i ozelenjenim površinama. Okvirni planirani kapacitet akva parka je 2600 posetilaca.

Površine za sport i rekreaciju

Sport i rekreacija su izuzetno važan sadržaj turističkih kompleksa. U okviru ove površine planirana je izgradnja zatvorenih i otvorenih sportskih igrališta, kao i pratećih sadržaja. Okvirna planirana bruto građevinska površina sportsko-rekreativnih objekata iznosi 7500 m2 Od objekata planira se izgradnja zatvorenog olimpijskog bazena i multifunkcionalne sportske sale, a na otvorenom predviđeni su teniski, košarkaški i odbojkaški tereni.

Uz sportske sadržaje mogući su prateći komercijalno-uslužni sadržaji, tipa: "wellnes" i "spa" centri, teretane, saune, kafeterije i sl.

Eko-turistički kompleks ("zelene kuće")

U okviru eko-turističkog kompleksa planira se realizacija različitih turističkih sadržaja u formi svojevrsnog eko rizorta. Planirani su sadržaji ugostiteljstva, kulturne i zabavne manifestacije i prateće delatnosti.

Smeštajno ugostiteljski kapaciteti bi bili u vidu vila i apartmana, tipa ekološke ili tzv. "zelene kuće". Okvirna planirana bruto građevinska površina ovih sadržaja iznosi 6000 m2, a planirani kapacitet smeštajnih objekata je oko 100 ležajeva.

Zona kompleksa "dvorac"

Ova zona predstavlja potpuno novi sadržaj, komercijalnog tipa, koji bi imao vodeću ulogu u promociji vinskog turizma sa ovog prostora, odnosno čitavog predela "Vršačke planine". Zamišljen je kao poseban kompleks, u jugozapadnom delu obuhvata Plana, sa pristupnim putem na opštinski put broj 102. Vlasnik želi da, kao svoju zadužbinu, na ovoj izuzetno atraktivnoj lokaciji izgradi reprezentativni objekat (tzv. "dvorac") u kom bi se odvijale različite manifestacije i pružale usluge najvišeg kvaliteta. Njegova izgradnja je započeta.

Zona kuća za odmor i izlete

Ova zona predstavlja uklapanje zatečenog stanja u viziju budućeg vinogradarskog kompleksa. Naime, na mestu manjeg prizemnog objekta iz ranijeg perioda, vlasnik je 2018. godine, na osnovu prethodno urađenog urbanističkog projekta, lokacijskih uslova i građevinske dozvole, izgradio kuću za kratkotrajni boravak izletnika, spratnosti Po+P+1. Naknadno su izgrađeni bazen, pomoćni objekti, pristupni put i ograda oko čitavog kompleksa, koji je proširen i na nekoliko susednih parcela.

Planom je ovaj sadržaj definisan kao kuća za odmor i izlete, ali je građevinsko zemljište (iako prošireno u odnosu na postojeće stanje), redukovano na manju površinu unutar sada ograđenog kompleksa, koji obuhvata pored izgrađenih površina i mlade zasade vinove loze i voća, koji će ostati poljoprivredno zemljište.

Ova zona obuhvata još jednu manju lokaciju u kontaktnom delu sa građevinskim područjem Vršca, gde je okružena šumom, parcela zatečenog porodičnog stambenog objekta, koji se takođe zadržava kao kuća za odmor i izlete.

Vinogradarsko-voćarska zona

Ova zona obuhvata najvećim delom obradivo poljoprivredno zemljište, pod plantažama vinove loze i voća, i manjim delom ostalo poljoprivredno zemljište, pod poljozaštitnim zelenilom, u obodnom delu obuhvata Plana.

Nosilac izrade Plana je Grad Vršac, a obrađivač JP Zavod za urbanizam Vojvodine.

Izvor: eKapija

Komentara (0)

Povezane vesti

Turizam
Počela izgradnja najvećeg aerodroma na svetu
24. Maj 2024
Potpredsednik i premijer Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeik Mohamed bin Rašid Al...
Turizam
Zapadni Balkan kao jedna turistička destinacija
23. Maj 2024
U Kongresu Sjedinjenih Američkih Država potpisan je Memorandum o saradnji privrednih komora...
Turizam
Air France povećava broj letova i uvodi nove destinacije u zimskoj sezoni 2024-2025
22. Maj 2024
Tokom zimskog reda letenja, tačnije od novembra 2024. do marta 2025. godine, francuski...
Turizam
Air Serbia pokreće program plaćene letnje prakse
22. Maj 2024
Air Serbia pokreće program plaćene letnje prakse za studente četvrte godine, master studija,...