Korak bliže akva parku, zelenim kućama i sportskim terenima na Vršačkim planinama

21. November 2022
Ilustracija, foto: pixabay
Ilustracija, foto: pixabay

Na javnom uvidu nalazi se Plan detaljne regulacije za vinogradarski kompleks i pristupni put Vršačkim planinama, čiji je naručilac Swisslion-Takovo d.o.o. Gornji Milanovac.

Osnovni cilj izrade Plana je da se poboljša, unapredi i promoviše postojeća turistička ponuda bazirana na Vršačkom vinogorju, kroz optimalno i održivo definisanje građevinskog zemljišta za kompleks eko-turističkih i sportsko-rekreativnih sadržaja sa pristupnim saobraćajnicama, definisanje regulacije javnih saobraćajnih površina sa biciklističkom i pešačkom stazom i utvrđivanje javnih površina i pravila građenja na ostalim površinama u okviru voćarsko-vinogradarske zone.

Prostor obuhvaćen Planom nalazi se u okviru područja posebne namene "Predeo Vršačkih planina", u zoni neposrednog uticaja na zaštićena prirodna dobra. Najveći deo predmetnog prostora čini obradivo poljoprivredno zemljište, pod plantažama vinove loze, u privatnoj svojini kompanije Swisslion-Takovo, koje po nameni pripada vinogradarsko-voćarskoj zoni i zoni ostalog poljoprivrednog zemljišta.

Postojeće građevinsko zemljište u obuhvatu Plana čine opštinski putevi broj 102 i broj 111, kao i parcele dva objekta, od kojih je jedan ruiniran (prizeman stambeni objekat), a drugi je u međuvremenu zamenjen novim objektom (kuća za kratkotrajni boravak izletnika, spratnosti Po+P+1) i kompleks je ograđen i proširen na nekoliko susednih parcela.

Na osnovu saobraćajnih analiza može se zaključiti da saobraćajna infrastruktura putno-drumskog saobraćaja, u okviru obuhvaćenog prostora daje dobre osnove za nadogradnju i rekonstrukciju, čime bi se omogućio brz i lak pristup ovom području iz više pravaca, na nivou visokog komfora i saobraćajne usluge, kao i brze i lake
komunikacije u obuhvatu Plana, navedeno je.

U obuhvatu Plana definisano je sedam zona.

Zona eko-turističkog kompleksa

Uz opštinski put broj 111, sa njegove istočne strane, planirana je zona eko-turističkog kompleksa, po površini druga po zastupljenosti zona u obuhvatu Plana.

U ovoj zoni, u njenom severnom delu, planirana je izgradnja smeštajnih kapaciteta, u vidu eko-turističkog kompleksa tipa "zelene kuće", u središnjem delu bi bio akva park sa pratećim sadržajima, a u južnom delu ove zone planirana je prioritetno izgradnja otvorenih sportskih i rekreativnih terena, sa mogućnošću izgradnje i zatvorenih sportskih objekata, kao i njima kompatibilnih ugostiteljskih sadržaja.

Akva park

U okviru akva parka, koji će predstavljati jedan od glavnih turističkih sadržaja na ovom prostoru, planira se izgradnja više otvorenih bazena (okvirne površine vodenog ogledala 2600 m2), ugostiteljskih i pratećih objekata (svlačionice,
sanitarni i tehnički blok, ostave i sl.), kao i površina za odmor, igru i sunčanje. Ovaj izuzetno atraktivan sadržaj biće osmišljen i izgrađen u skladu sa savremenim trendovima i opremljen odgovarajućim prilazima, infrastrukturnim priključcima, manipulativnim, parking i ozelenjenim površinama. Okvirni planirani kapacitet akva parka je 2600 posetilaca.

Površine za sport i rekreaciju

Sport i rekreacija su izuzetno važan sadržaj turističkih kompleksa. U okviru ove površine planirana je izgradnja zatvorenih i otvorenih sportskih igrališta, kao i pratećih sadržaja. Okvirna planirana bruto građevinska površina sportsko-rekreativnih objekata iznosi 7500 m2 Od objekata planira se izgradnja zatvorenog olimpijskog bazena i multifunkcionalne sportske sale, a na otvorenom predviđeni su teniski, košarkaški i odbojkaški tereni.

Uz sportske sadržaje mogući su prateći komercijalno-uslužni sadržaji, tipa: "wellnes" i "spa" centri, teretane, saune, kafeterije i sl.

Eko-turistički kompleks ("zelene kuće")

U okviru eko-turističkog kompleksa planira se realizacija različitih turističkih sadržaja u formi svojevrsnog eko rizorta. Planirani su sadržaji ugostiteljstva, kulturne i zabavne manifestacije i prateće delatnosti.

Smeštajno ugostiteljski kapaciteti bi bili u vidu vila i apartmana, tipa ekološke ili tzv. "zelene kuće". Okvirna planirana bruto građevinska površina ovih sadržaja iznosi 6000 m2, a planirani kapacitet smeštajnih objekata je oko 100 ležajeva.

Zona kompleksa "dvorac"

Ova zona predstavlja potpuno novi sadržaj, komercijalnog tipa, koji bi imao vodeću ulogu u promociji vinskog turizma sa ovog prostora, odnosno čitavog predela "Vršačke planine". Zamišljen je kao poseban kompleks, u jugozapadnom delu obuhvata Plana, sa pristupnim putem na opštinski put broj 102. Vlasnik želi da, kao svoju zadužbinu, na ovoj izuzetno atraktivnoj lokaciji izgradi reprezentativni objekat (tzv. "dvorac") u kom bi se odvijale različite manifestacije i pružale usluge najvišeg kvaliteta. Njegova izgradnja je započeta.

Zona kuća za odmor i izlete

Ova zona predstavlja uklapanje zatečenog stanja u viziju budućeg vinogradarskog kompleksa. Naime, na mestu manjeg prizemnog objekta iz ranijeg perioda, vlasnik je 2018. godine, na osnovu prethodno urađenog urbanističkog projekta, lokacijskih uslova i građevinske dozvole, izgradio kuću za kratkotrajni boravak izletnika, spratnosti Po+P+1. Naknadno su izgrađeni bazen, pomoćni objekti, pristupni put i ograda oko čitavog kompleksa, koji je proširen i na nekoliko susednih parcela.

Planom je ovaj sadržaj definisan kao kuća za odmor i izlete, ali je građevinsko zemljište (iako prošireno u odnosu na postojeće stanje), redukovano na manju površinu unutar sada ograđenog kompleksa, koji obuhvata pored izgrađenih površina i mlade zasade vinove loze i voća, koji će ostati poljoprivredno zemljište.

Ova zona obuhvata još jednu manju lokaciju u kontaktnom delu sa građevinskim područjem Vršca, gde je okružena šumom, parcela zatečenog porodičnog stambenog objekta, koji se takođe zadržava kao kuća za odmor i izlete.

Vinogradarsko-voćarska zona

Ova zona obuhvata najvećim delom obradivo poljoprivredno zemljište, pod plantažama vinove loze i voća, i manjim delom ostalo poljoprivredno zemljište, pod poljozaštitnim zelenilom, u obodnom delu obuhvata Plana.

Nosilac izrade Plana je Grad Vršac, a obrađivač JP Zavod za urbanizam Vojvodine.

Izvor: eKapija

Comments (0)

Connected news

Tourism
Poznati glumac svečano otvara letnju turističku sezonu u Skadarliji
17. May 2024
Turistička organizacija Beograda i Udruženje ljubitelja Skadarlije sa zadovoljstvom Vas...
Tourism
Dvorski kompleks otvoren za posete
16. May 2024
Promo turom za medije svečano je otvorena ovogodišnja sezona obilazaka Dvorskog...
Tourism
Nedelja turske kuhinje u svetu od 21. do 27. maja
15. May 2024
Prihvatajući ukuse i drevne tradicije plodne zemlje, bogata gastronomska kultura Anadolije...
Tourism
Kineski turoperateri upoznaju lepote Srbije i otkrivaju njeno kulturno i prirodno blago
13. May 2024
Turistička organizacija Srbije i Air Serbia su domaćini posete grupe kineskih turoperatera u...