Turistički Svet - No. 89
okt - nov 2018
Turistički Svet - No 87-88
june - sep 2018
Turistički Svet - No. 86
apr - may 2018
Turistički Svet - broj 85
feb - march 2018
Turistički Svet - No 84
dec - jan 2018
Turistički Svet - No 83
okt - nov 2017
Turistički Svet - No 82
july - sep 2017
Turistički Svet - No 81
apr - june 2017
Turistički Svet - No 80
feb - march 2017
Turistički Svet - No 79
dec - jan 2017
Turistički Svet - No 78
okt - nov 2016
Turistički Svet - No 77
june - sep 2016