Javna rasprava o spomeniku prirode "Kalemegdanski rt"

24. Oktobar 2019
Foto: Đorđe Jovanović, pixabay
Foto: Đorđe Jovanović, pixabay

Ministarstvo zaštite životne sredine stavilo je na javni uvid Predlog uredbe o zaštiti i studiji zaštite spomenika prirode Kalemegdanski rt koji se nalazi u beogradskoj opštini Stari grad, a prostire se na 14 hektara i 7 ari i 18 m2 u državnoj svojini.

- Spomenik prirode Kalemegdanski rt stavlja se pod zaštitu radi očuvanja sedimentata miocenske starosti odnosno njegovog dela badenskog kata koji predstavljaju prirodnu retkost, jedinstven ostatak mediteranskog stadijuma, najstarijeg stadijuma u istoriji panonskog mora, gde su na izuzetno malom prostoru zastupljene sprudne i subsprudne facije kao i sedimenti plaže - navodi se u Predlogu uredbe.

Na području Spomenika prirode ustanovljava se režim zaštite II i III stepena. Režim II stepena zaštite, površine 3 ha 42 a 36 m2, obuhvata padinu između donjeg i Gornjeg grada i pripadajuće objekte spomenika kulture (objekat barutane, Mitropolitovog doma).

Režim III stepena, zaštite, površine 10 ha 64 a 82 m2, obuhvata ostatak parcele.

Na površinama na kojima je ustanovljen režim zaštite III stepena zabranjuje se:

1. izgradnja objekata turističkog smeštaja i ugostiteljstva, osim privremenih objekata za prezentaciju prirodnih vrednosti ili objekata u tradicionalnom stilu koji su u skladu sa potrebama kulturnog nasleđa i uslovima nadležne organizacije za zaštitu kulturnog nasleđa;

2. izgradnja energetskih objekata;

3. sadnja materijala koji bi svojom visinom i veličinom mogao umanjiti vidnu površinu profila;

4. modeliranje terena, izuzev:

- u cilju postizanja stabilnosti terena ukoliko su druga rešenja ne primenljiva,
- za potrebe arheoloških ispitivanja i
- prezentacije kulturnih vrednosti;

5. gradnja i/ili dograđivanje objekata koji nisu u funkciji prirodnog i kulturnog dobra i za koji nije dobijena saglasnost nadležnih institucija i organizacija;

6. neovlašćeno i nekontrolisano paljenje vatre;

7. privremeno i trajno odlaganje otpadnih materija;

8. unošenje invazivnih alohtonih vrsta;

9. preduzimanje i svih drugih aktivnosti koje mogu narušiti vizuelni integritet kulturnog i prirodnog dobra.

 

Na površinama na kojima je ustanovljen režim zaštite II stepena zabranjuje se i:

1. uništavanje postojećih prirodnih izdanaka i onih koji bi se arheološkim iskopavanjima eventualno otvorili;

2. uništavanje fosilnog materijala na prirodnim i veštački otvorenim izdancima sedimenata;

3. uništavanje vegetacije, posebno one koja bi za posledicu mogla imati pojavu nestabilnosti ili eroziju;

4. zasecanje padine i za arheloška istraživnja, ukoliko prethodno projektom istraživanja nije analizirana stabilnost padine i predviđene mere za obezbeđenje stabilnosti iskopa i padine u celini;

5. odvijanje manifestacija kojima bi se mogli ugroziti izdanci, ili za čije bi se nesmetano odvijanje morali postaviti objekti, a koji bi mogli uticati na bilo koji način na prirodno dobro.

 

Predlogom odluke Spomenik prirode Kalemegdanski rt poverava se na upravljanje JKP Zelenilo - Beograd.

Javni uvid traje do 6. novembra a predlog dokumenta koji je izradio Zavod za zaštitu prirode Srbije dostupan je preko sajta kao i u prostorijama ovog ministarstva.

Na predloženu uredbu o zaštiti Kalimegdanskog rta fizička i pravna lica mogu primedbe dostaviti Ministastvu a javna rasprava zakazana je 15. novembar u prostorijama Gradske uprave Beograda.

Šta obuhvata Kalemegdanski rt

Granica Spomenika prirode Kalemegdanski rt se u potpunosti poklapa sa granicama katastarske parcele broj 67/2 KO Stari grad. Na terenu se može pratiti počev od ruševina unutrašnje kapije Sava na jugozapadnom podrađu od koje se u pravcu istoka pruža bedemom koji odvaja Donji od Gornjeg grada. Prati bedem do lučnog bedema Zindan kapije odakle se granicom parcele spušta u pravcu istočne kapije Donjeg grada. Odatle prati bedem u pravcu istoka do Jakšićeve kule, od koje u pravcu severa ide severoistočnim frontom sa Vidin kapijom do saobraćajnice Bulevar Vojvode Bojovića, a potom saobraćajnicom u pravcu zapada i jugozapada sve do početne tačke (ruševine unutrašnje kapije Sava).

Izvor: eKapija

Komentara (0)

Povezane vesti

Turizam
Medicinska tehnologija za brži ulaz u avion
25. Novembar 2022
Putnici na minhenskom aerodromu mogu da očekuju mnogo brži prolaz kroz kontrolu ručnog...
Turizam
Ambasador Turske najavio uvođenje nove direktne linije iz Beograda ka Izmiru
22. Novembar 2022
Ministar turizma i omladine Husein Memić sastao se u petak, 18. novembra sa ambasadorom Turske...
Turizam
Luthanza planira da zaposli 20.000 ljudi
22. Novembar 2022
Nemačka Lufthanza nakon gašenja radnih mesta tokom pandemije korona virusa, očekuje...
Turizam
Korak bliže akva parku, zelenim kućama i sportskim terenima na Vršačkim planinama
21. Novembar 2022
Na javnom uvidu nalazi se Plan detaljne regulacije za vinogradarski kompleks i pristupni put...