Javna rasprava o spomeniku prirode "Kalemegdanski rt"

24. October 2019
Foto: Đorđe Jovanović, pixabay
Foto: Đorđe Jovanović, pixabay

Ministarstvo zaštite životne sredine stavilo je na javni uvid Predlog uredbe o zaštiti i studiji zaštite spomenika prirode Kalemegdanski rt koji se nalazi u beogradskoj opštini Stari grad, a prostire se na 14 hektara i 7 ari i 18 m2 u državnoj svojini.

- Spomenik prirode Kalemegdanski rt stavlja se pod zaštitu radi očuvanja sedimentata miocenske starosti odnosno njegovog dela badenskog kata koji predstavljaju prirodnu retkost, jedinstven ostatak mediteranskog stadijuma, najstarijeg stadijuma u istoriji panonskog mora, gde su na izuzetno malom prostoru zastupljene sprudne i subsprudne facije kao i sedimenti plaže - navodi se u Predlogu uredbe.

Na području Spomenika prirode ustanovljava se režim zaštite II i III stepena. Režim II stepena zaštite, površine 3 ha 42 a 36 m2, obuhvata padinu između donjeg i Gornjeg grada i pripadajuće objekte spomenika kulture (objekat barutane, Mitropolitovog doma).

Režim III stepena, zaštite, površine 10 ha 64 a 82 m2, obuhvata ostatak parcele.

Na površinama na kojima je ustanovljen režim zaštite III stepena zabranjuje se:

1. izgradnja objekata turističkog smeštaja i ugostiteljstva, osim privremenih objekata za prezentaciju prirodnih vrednosti ili objekata u tradicionalnom stilu koji su u skladu sa potrebama kulturnog nasleđa i uslovima nadležne organizacije za zaštitu kulturnog nasleđa;

2. izgradnja energetskih objekata;

3. sadnja materijala koji bi svojom visinom i veličinom mogao umanjiti vidnu površinu profila;

4. modeliranje terena, izuzev:

- u cilju postizanja stabilnosti terena ukoliko su druga rešenja ne primenljiva,
- za potrebe arheoloških ispitivanja i
- prezentacije kulturnih vrednosti;

5. gradnja i/ili dograđivanje objekata koji nisu u funkciji prirodnog i kulturnog dobra i za koji nije dobijena saglasnost nadležnih institucija i organizacija;

6. neovlašćeno i nekontrolisano paljenje vatre;

7. privremeno i trajno odlaganje otpadnih materija;

8. unošenje invazivnih alohtonih vrsta;

9. preduzimanje i svih drugih aktivnosti koje mogu narušiti vizuelni integritet kulturnog i prirodnog dobra.

 

Na površinama na kojima je ustanovljen režim zaštite II stepena zabranjuje se i:

1. uništavanje postojećih prirodnih izdanaka i onih koji bi se arheološkim iskopavanjima eventualno otvorili;

2. uništavanje fosilnog materijala na prirodnim i veštački otvorenim izdancima sedimenata;

3. uništavanje vegetacije, posebno one koja bi za posledicu mogla imati pojavu nestabilnosti ili eroziju;

4. zasecanje padine i za arheloška istraživnja, ukoliko prethodno projektom istraživanja nije analizirana stabilnost padine i predviđene mere za obezbeđenje stabilnosti iskopa i padine u celini;

5. odvijanje manifestacija kojima bi se mogli ugroziti izdanci, ili za čije bi se nesmetano odvijanje morali postaviti objekti, a koji bi mogli uticati na bilo koji način na prirodno dobro.

 

Predlogom odluke Spomenik prirode Kalemegdanski rt poverava se na upravljanje JKP Zelenilo - Beograd.

Javni uvid traje do 6. novembra a predlog dokumenta koji je izradio Zavod za zaštitu prirode Srbije dostupan je preko sajta kao i u prostorijama ovog ministarstva.

Na predloženu uredbu o zaštiti Kalimegdanskog rta fizička i pravna lica mogu primedbe dostaviti Ministastvu a javna rasprava zakazana je 15. novembar u prostorijama Gradske uprave Beograda.

Šta obuhvata Kalemegdanski rt

Granica Spomenika prirode Kalemegdanski rt se u potpunosti poklapa sa granicama katastarske parcele broj 67/2 KO Stari grad. Na terenu se može pratiti počev od ruševina unutrašnje kapije Sava na jugozapadnom podrađu od koje se u pravcu istoka pruža bedemom koji odvaja Donji od Gornjeg grada. Prati bedem do lučnog bedema Zindan kapije odakle se granicom parcele spušta u pravcu istočne kapije Donjeg grada. Odatle prati bedem u pravcu istoka do Jakšićeve kule, od koje u pravcu severa ide severoistočnim frontom sa Vidin kapijom do saobraćajnice Bulevar Vojvode Bojovića, a potom saobraćajnicom u pravcu zapada i jugozapada sve do početne tačke (ruševine unutrašnje kapije Sava).

Izvor: eKapija

Comments (0)

Connected news

Tourism
Putovanje kroz TourismTech: Nove tehnologije u hotelijerstvu i turizmu
23. April 2024
U ponedeljak, 22.04.2024. na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji,...
Tourism
Egejska regija Turske: Raj za sladokusce i ljubitelje vina
19. April 2024
Kada kažemo maslinovo ulje, morski plodovi i vina raskošnog ukusa, najčešće...
Tourism
Svi na Karneval u Budvu – zajedno!
19. April 2024
Najatraktivnija prolećna manifestacija, Međunarodni budvanski karneval, ove godine se održava...
Tourism
Air Serbia uspostavila direktan let između Beograda i Mostara
16. April 2024
Air Serbia je letom JU634 uspostavila direktnu avio-liniju između Beograda i Mostara. Do tog...