Informacioni sistem E-turista do kraja 2020. godine

15. March 2019
Informacioni sistem E-turista do kraja 2020. godine
Zakonom o ugostiteljstvu koji je danas donet predviđeno je formiranje centralnog informacionog sistema koji će sadržati podatke o onima koji pružaju usluge i objektima za smeštaj, a državani sekretar u Ministarstvu trgovine, telekomunikacija i turizma Miroslav Knežević za Tanjug kaže da bi ovaj...
Leave a comment