Promene na čelu hotela Square Nine: Milan Sudar - novi GM, a Dušan Todić - šef kuhinje

06. December 2021
Izvor: Arhiva hotela Square Nine
 U prvi tim beogradskog hotela  Square Nine, vratila su se dvojica vrsnih profesionalaca, koji su godinama razvijali svoju karijeru u inostranstvu. Novoimenovani generalni direktor Milan Sudar i glavni šef kuhinje Dušan Todić odrasli su u Beogradu a njihova veza sa hotelom Square Nine je...
Leave a comment