U planu proširenje novosadskog kupališta "Štrand"

05. Januar 2023
Image by Danilo Krnjaić from Pixabay
Image by Danilo Krnjaić from Pixabay

Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Novog Sada oglasila je јavni uvid u nacrt plana detaljne regulacije kupališta Štrand u Novom Sadu. Planira se proširenje postojećeg kupališta "Štrand", kao i izgradnja novih objekata koji će stvoriti uslove za bolje korišćenje kupališta i upotpuniti već postojeće sadržaje, prenosi portal eKapija.

Pored dva postojeća ulaza na Štrand planirana su još dva kontrolisana ulaza, istočno i zapadno od postojećih.
Takođe, na glavnom ulazu u kupalište nalazi se postojeći plato i on se zadržava, ali se planira se novo popločanje i
parterno uređenje platoa sa uvođenjem vodenih elemenata.

Na svim ostalim ulazima planira se postavljanje ulaznih platoa manje površine sa biletarnicama i nadstrešnicama. Na zapadnom i istočnom ulazu planira se postavljanje prolaznih kaseta i kabina u okviru ulaznog platoa.

Na glavnom ulazu u kupalište, istočno od ulaznog platoa, planiraju se objekti namenjeni ugostiteljstvu, komercijalnim sadržajima, iznajmljivanju opreme i uslugama vezanim za zabavne sadržaje.

Na planiranom zapadnom i istočnom ulazu u kupalište u okviru ulaznog platoa, planira se postavljanje prolaznih kabina i kaseta u koje će posetiocima omogućiti ostavljanje stvari.

Restorani na vodi i bioskop na otvorenom

U zapadnom delu kupališta planira se zadržavanje postojećeg prizemnog restorana sa mogućnošću rekonstrukcije, a uz Dunavac planiraju se još dva ugostiteljska objekta sa platoima okrenutim ka vodi.

Istočno od postojećeg restorana uz postojeći plato nalazi se objekat biblioteke koji se zadržava. Južno od objekta biblioteke u okviru travnatog partera planira se prostor namenjen za odmor i relaksaciju. Na ovom prostoru planira se postavljanje mobilijara i hortikulturno uređenje.

U zapadnom delu kupališta planira se izgradnja dva reda zakupnih kabina, kao nastavak postojećeg niza. Zapadno od planiranih zakupnih kabina moguće je postavljanje bioskopa na otvorenom.

Sportski sadržaji

U zapadnom delu kupališta planiraju se tri terena namenjena za odbojku na pesku, kao i jedan višenamenski teren dimenzija 28 m (širina) × 15 m (dužina). Na ovom terenu se može igrati košarka i odbojka.

Planira se zadržavanje dva postojeća sportska terena namenjena za igranje košarke koji se nalaze zapadno od Mosta slobode. U istočnom delu kupališta planira se postavljanje jednog sportskog terena za odbojku na pesku i dva terena za badminton.

Na ovom prostoru nalaze se objekti Veslačkog kluba "Danubius 1885", objekat Kajak kanu kluba "Vojvodina" i ugostiteljski objekat "Cesla" koji će ostati u funkciji do preseljenja klubova na novu lokaciju, tj. veslačku stazu koja se planira na Kameničkoj adi. Nakon preseljenja planira se realizacija planiranih sportskih sadržaja.

U istočnom delu kupališta neposredno uz sportske terene planira se postavljanje teretane na otvorenom, a u planu je i postavljanje jednog terena za mini golf sa kafe barom u zapadnom delu travnatog partera.

U okviru kupališta predviđeno je postavljanje pet dečijih igrališta od kojih je jedno namenjeno za decu sa posebnim potrebama.

Vodene atrakcije

U zoni travnatog partera planira se zadržavanje postojećih prizemnih ugostiteljskih objekata (kafea, restorana i poslastičarnica), kao i postojećih sportskih terena (košarka, stena za penjanje, mini golf, tobogan i dr.), a u okviru ove u zapadnom delu kupališta, orijentisanom ka Dunavcu i Ribarskom ostrvu, planira se zona namenjena za vodene atrakcije.

U ovoj zoni planira biće postavljeni bazeni sa sunčalištem u okviru vodene akvatorije Dunavca, dečiji bazen – brčkavac manjih dimenzija sa vodenim atrakcijama i parterno uređena površina sunčališta sa vodenim prskalicama.
Planira se postavljanje bazena kao pontona, dimenzija približno 12 × 30 m, sa prostorom za sunčanje i odmor, sa uređenim prilazima i takvog položaja da ne remeti odvijanje vodenog saobraćaja iz Dunavca ka Dunavu.

Vodene atrakcije obuhvatiće raznovrsne vodene topove, prskalice, tobogane, cevi, nadstrešnice, mostiće, stepenice, maštovite platoe, figure...

Plaža

U zoni peščanog partera (plaže) predviđene su aktivnosti vezane za kupanje i sunčanje, kao i pojedini sportovi i igre vezane za "plićak".

Na prostoru duž plaže, na približno svakih 50 m dužine kupališta, planira se postavljanje kabina za presvlačenje, objekata za iznajmljivanje plažnog mobilijara i plažnih tuševa sa česmama (preporučuju se tuševi sa solarnim sistemom zagrevanja).

U okviru zone peščanog partera pored gore je predviđena površina za komplet opremu (dve ležaljke i suncobran) najmanje 8 m2.

Planira se i postavljanje više prizemnih plažnih barova (otvorenih šankova) sa terasom ka vodi.

Kada je reč o uređivanju peščanog prostora, na delu obale Dunavca planirano je nasipanje peska od ušća Dunavca u Dunav do ograde jedriličarskog kluba, čime će se ukloniti sadašnji mulj i zapušteno zelenilo. Zasipanje peskom je u planu i na nizvodnom završetku dunavske obale kupališta, kako bi se omogućilo postavljanje usidrenog bazena na pontonima za brčkanje neplivača.

Izvor: eKapija

Komentara (0)

Povezane vesti

Turizam
Digitalni nomadi zadovoljni Zlatiborom
22. Februar 2024
Trendovi savremenog poslovanja u svetu postali su deo ekonomske klime Zlatiborskog okruga,...
Turizam
Projekat
22. Februar 2024
Projekat „Prethistoric MetaHuman“ - digitalno oživljen čovek koji je pre 10.000...
Turizam
Turistički vaučeri ubuduće onlajn
21. Februar 2024
Ministar turizma i omladine Husein Memić i ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo...
Turizam
20. Februar 2024
Osmišljen kao digitalni ekosistem, “Sombor City Card” predstavlja integralni...