Turistički centar Brzeće dobija nove hotele i omladinski sportski centar

16. Novembar 2022
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Opština Brus je raspisala rani javni uvid povodom izrade izmene dela plana generalne regulacije za naselje Brzeće Kopaonik i to za celinu 5 (istočna turistička zona) i dela celine 4 (južna turistička zona). Obrađivač plana je Arhiplan iz Aranđelovaca, a u njemu se navodi da će sekundarni turistički centar Brzeće, zajedno sa obližnjim Gočmancem, svoj razvoj zasnivati na turizmu, poljoprivredi i maloj privredi u integraciji sa TC Kopaonik, navodi se na portalu eKapija.

U odnosu na funkcije Nacionalnog parka, Brzeće predstavlja glavnu istočnu stanicu Nacionalnog parka, ispred koje je, u sklopu naselja, predviđen autokamp. U funkciji turizma na području Nacionalnog parka i okruženja, u sastavu kompleksa Brzeće/Gočmanci predviđeni su sadržaji turističkog smeštaja i naseljskih javnih službi, servisa, rekreacije i sporta, kao i smeštaj za deo zaposlenih u TC Kopaonik . Specifičnost naselja predstavlja polivalentni omladinski centar (Junior ) - ističe se u planu.

Brzeće/Gočmanci se naslanja na sektore 5. i 6. alpskog skijališta sa planiranim kabinskim žičarama Brzeće - Bregovi – Srebrnac i Bela reka - Karaman greben - Suvo Rudište (sa FIS poligonom "Bela reka") i dve planirane žičare - naspram "Juniora" i "Struga".

Sekundarni turistički centar Brzeće sa Gočmancem na teritoriji opštine Brus utvrđuje se sa sledećim kapacitetima i sadržajima:

  • 10.000 turističkih ležaja - 8.000 u Brzeću i 2.000 u Gočmancu, sa preporukom sadržaja i odgovarajućom raspodelom kapaciteta na sledeći način: hoteli, turistički apartmani, omladinski centar (Junior), odmarališta, pansioni/vikend kuće, privatan smeštaj;
  • javni servisi i službe u funkciji turizma - parkinzi i garaže, trgovina, ugostiteljstvo, tehnički servisi u funkciji smeštajnih, javnih i sportsko- rekreativnih sadržaja, polivalentna sala, uređena etno-zona starih vodenica sa etno-klubom i eko-klubom, omladinski centar sa sportskim kampovima, kongresnim sadržajima i drugo, turistički klub, turistička organizacija, recepcija TC Kopaonik i drugo;
  • od sportsko-rekreativnih sadržaja predviđeni su: sportsko-rekreativni centar sa polivalentnom sportskom salom, solarijumom, otvorenim klizalištem, terenima za male sportove (mali fudbal/rukomet, košarka, odbojka, tenis) i sportskom klubovima (klizački, tenis i drugo), sportski kompleks omladinskog centra (otvoreni tereni za male sportove i klizalište) i disperzovani rekreativno-zabavni sadržaji organizovani u klubovima (safari, konjički, biciklistički, ski/roler i drugo).

U planu se navodi da je alpsko skijalište koncipirano kao jedinstven, povezani sistem žičara i ski-staza, od Đorđevića, Crne Glave i Krive Reke na severu, do Lisine i Belog Brda na jugu, odnosno od Jošaničke Banje na zapadu, do Brzeća i Paleža na istoku, na teritorijama opština Raška, Brus i Leposavić.

Prostornim planom potvrđuje se plansko rešenje kojim se rezerviše potencijalni koridor kružnog puta oko granice NP Kopaonik u visinskoj zoni od oko 1000 do 1200 m n.v., koji će nastati povezivanjem postojećih šumskih, opštinskih i DP IIa reda, a manjim delom izgradnjom novih deonica. Za planirani kružni put izradiće se odgovarajuća tehnička i planska dokumentacija kojom će se utvrditi njegova trasa.

Pored planiranog kružnog puta mreža postojećih puteva biće upotpunjena izgradnjom novih deonica i to na Jarmu, planirana je izgradnja saobraćajnice do lokaliteta "Crni jelak" u funkciji planiranih sportskih i turističkih sadržaja dužine od oko 1,1 km, i od Brzeća/Mramora do Duboke/polazište žičare "Krčmar" dužine od oko 4,5 km.

Planirana trasa električne zupčaste-planinske kružne železnice oko područja NP Kopaonik, koja se najvećim delom nalazi u koridoru planiranog kružnog puta imala bi dve glavne stanice u: Krivoj Reci i Jošaničkoj Banji.

Realizacija kružne železnice sa vozom na električni pogon oko područja NP Kopaonik će omogućiti dostupnost području u svim vremenskim uslovima, smanjenje automobilskog saobraćaja, povezivanje sela, turističkih naselja i centara sa ulazima u skijalište, čime će se značajno unaprediti kretanje preko teritorije NP "Kopaonik" bez ugrožavanja životne sredine i prirodnih vrednosti.

U kategoriji sekundarni opštinski centri planirani su Jošanička Banja kao tradicionalno naselje i sekundarni turistički centar, i Suvo Rudište kao novi, specifični visokoplaninski centar u sklopu TC Kopaonik u opštini Raška i Brzeće kao novi sekundarni turistički centar u opštini Brus.

Područje Plana generalne regulacije je podeljeno na šest prostornih celina:
CELINA 1 - prostorna celina sever – stanovanje u severnom delu plana (oko 40 ha);
CELINA 2 – severna turistička zona (oko 14 ha);
CELINA 3 – centralna zona turizma Bela reka (oko 13 ha);
CELINA 4 – južna turistička zona (oko 51 ha);
CELINA 5 – istočna turistička zona (oko 10 ha);
CELINA 6 –zona skijališta (oko 1,3 ha);

Celina četiri obuhvata prostor južno od centra Bela reka uz put Brzeće – Kneževo. Površina ove zone je oko 51 ha. Izgrađeno je oko 10 ha. U okviru ove zone je i hotel Junior. Planirana je izgradnja turističko ugostiteljskih namena.
Turistički kapaciteti su hotelskog tipa, sa velikim učešćem sporta i rekreacije kao prateće namene. Ovo je zona "mirnijeg" turizma, sa velikim slobodnim površinama. Vikend stanovanje, stanovanje sa poslovanjem su postojeće namene i stečene obaveze u okviru ove celine.

Celina pet obuhvata prostor istočno od centra Bela reka. Površina ove celine je oko 10 ha, i osim par objekata vikend stanovanja, potpuno je neizgrađena i infrastrukturno nopremljena. Prostor celine 5 je možda najpovoljnij prostor za izgradnju na području plana sa povoljnom orijentacijom i ne prevelikim nagibom terena. Započeta parcelacija na osnovu ranije planske dokumentacije uslovila je planiranje vikend naselja u ovoj zoni. Ostali deo celine je turističko ugostiteljske namene. U ovoj celini je planirana i površina uslužne namene. Struktura i način korišćenja prostora su slični planiranom načinu za celinu 4, dodaje se u izmenama koje su na javnom uvidu.

Posebni ciljevi izmena i dopuna plana detaljne regulacije su sledeći:

  • stvaranje uslova za razvoj širokog spektra turističkih delatnosti, kao vodeće privredne grane održivog razvoja sekundarnog turističkog centra u okviruNacionalnog parka "Kopaonik";
  • stvaranje uslova za nastavak izgradnje povezanog sistema alpskog skijališta (koje treba da se razvija i u okviru dela naselja koje je u obuhvatu ove Izmene i dopune Plana prema planskom dokumentu šireg područja);
  • obezbeđenje adekvatne zaštite životne sredine, u skladu sa režimom zaštite III stepena u Nacionalnom parku "Kopaonik";
  • obezbeđenje prostornih uslova za odgovarajuću saobraćajnu infrastrukturu - drumsku, železničku (električna zupčasta-planinska kružna železnica) i za sredstva vertikalnog transporta – žičare, a prema smernicama iz planske dokumentacije šireg područja;
  • obezbeđenje adekvatne komunalne, infrastrukturne opremljenosti prostora, uskladu sa planiranom namenom zemljišta.

Rani javni uvid će trajati do 28. novembra.

Izvor: eKapija

 

Komentara (0)

Povezane vesti

Turizam
Srbija kao Bike Friendly destinacija
24. Jun 2024
Biciklizam kao turistički proizvod dobija na značaju i broj zainteresovanih gostiju sve...
Turizam
Prvi BOR letnji festival ovog vikenda na Zlatiboru
17. Jun 2024
BOR Hotel by Karisma, u saradnji sa Turističkom organizacijom Zlatibor, ovog juna organizuje...
Turizam
Obale Turske pružaju neiscrpne mogućnosti za najrazličitije aktivnosti na otvorenom
17. Jun 2024
Mediteranska i egejska obala Turske su primamljive lokacije u svako doba godine, jer posetiocima...
Turizam
TOS i IRONMAN udružuju snage za povećanje broja stranih turista u Srbiji
17. Jun 2024
Na današnjem događaju za medije Turistička organizacija Srbije i SDP 11TRI potpisali su...