Ribarska banja planom generalne regulacije prerasta u atraktivnu turističku destinaciju

08. Decembar 2020
Ilustracija, foto: Pixabay
Ilustracija, foto: Pixabay

Ribarska banja, na obroncima planine Veliki Jastrebac sa šest izvora mineralne vode, teperature od 38 do 42 stepena i okružena gustim šumama i čistim vazduhom ima karakteristike klimatskog mesta. Poznata je kao specijalizovana ustanova za rehabilitaciju i lečenje koštano-zglobnih i degenerativnih ortopedskih oboljenja - Specijalna bolnica Ribarska banja sa dijagnostičkim i terapijskim blokom, a lokalne vlasti u Kruševcu imaju nameru da obogate sadržaj banje gradnjom novih turističkih sadržaja, hotela, vila, apartmana i pansiona.

Planom generalne regulacije koji je stavljen na rani javni uvid obuhvaćene su katastarske parcele koje pripadaju KO Srndalje, KO Ribare i KO Boljevac. Površina obuhvata plana je oko 523 ha.

Kako se navodi u planu, u okviru zdravsveno-banjskog kompleksa smeštajni objekti su zadovoljavajućeg kapaciteta i imaju potencijala da prime i veći broj gostiju. Stoga je planirana izgradnja smeštajnih objekata u severnom delu kompleksa, neposredno uz državni put, i uz sadržaje uprave i terapijskog bloka, kao i proširenje banjskih funkcija i svih vidova turizma.

- Planirano je održavanje, upotpunjivanje i osavremenjvanje svih sadržaja kroz zadržavanje istorijskog, kulturnog i prirodnog identiteta prostora i zaštitu osnovnih prirodnih vrednosti i resursa - navodi se u planu.

Objekti turizma planirani su kao hoteli, vile, apartmani, pansioni i sobe i to neposredno uz državni put, gde je već započeta izgradnja objekata ove namene. U sklopu ovih objekata planirani su i ugostiteljski sadržaji, komercijalno-uslužne delatnosti koji mogu biti izgrađeni i kao samostalni objekti.

Otvoreni sportski sadržaji za zimske i letnje sportove planirani su u neposrednom kontaktu sa već izgrađenim sportskim sadržajima (sportsko-rekreativni centar Samar) u centralnom delu plana.

Porodično stanovanje je planirano u severnom delu plana u Ribarima i duž opštinskog puta za Boljevac.

Planirano je povećanje površina za vikend stanovanje koje je već formirano u centralnom južnom delu plana na potezu Samar, kao i proširenje i uređenje groblja u Pibarima.

- Planiran je koncept razvoja i uređenja područja i principi korišćenja, uređenja i zaštite prostora, koji su zasnivaju na uspostavljanju urbanog reda u korišćenju prostora, ali i očuvanju prirode, ove ekološki značajne celine - piše u dokumentu.

Zelenilo, kao komponenta predela i pejzaža definisanog planskog područja ima, kako se navodi, veliki značaj, posebno u samoj centralnoj zoni Specijalne bolnice.

Na javnom zemljištu unutar Banje postoje izuzetno uređene pejzažne površine koje predstavljaju javne parkove gradskog tipa i male zelene površine parkovskog tipa – skverovi otvorenog, poluotvorenog i zatvorenog tipa. Ove površine povezane su mrežom šetnih staza i pešačkih komunikacija.

Šume u građevinskom području planiraju se kao park - šume sa namenom za odmor rekreaciju, šetnju i zaštitne šume sa namenom zaštite i stabilizacije šumskog i vodnog zemljišta (zaštita od erozije, spiranja zemljišta....).

Planirano je da zdravstveno-banjski kompleks zauzima oko 270.800 m2 BRGP, turistički sadržaji 459.280 m2, vikend stanovanje 38.000 m2, porodično stanovanje 90.130 m2, sport i rekreacija 4.000 m2, dečija zaštita 5.200 m2 i verski objekti 6.000 m2.

Obrađivač plana je Javno preduzeće za urbanizam i projektovanje Kruševac, a rani javni uvid traje do 18. decembra 2020. godine.


Izvor: eKapija

Komentara (0)

Povezane vesti

Turizam
Velika letnja nagradna igra Turističke organizacije
15. Jul 2024
Turistička organizacija Zlatibor organizuje Veliku letnju nagradnu igru. Nagradna igra počinje...
Turizam
Crna Gora nominovana za najpoželjniju evropsku destinaciju
12. Jul 2024
Crna Gora je nominovana za najpoželjniju evropsku destinaciju u okviru 23. godišnje...
Turizam
Bespovratna sredstva za 82 projekta u cilju razvoja ruralnog turizma
10. Jul 2024
Radna grupa za odlučivanje o učešću u finansiranju projekata razvoja i unapređenja...
Turizam
Nove direktne avio-linije do NR Kine
03. Jul 2024
Počev od 30. septembra 2024. godine, Air Serbia će uspostaviti direktne letove između...