Prof. dr Slobodan Čerović novi dekan Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment

23. Decembar 2014
Prof. dr Slobodan Čerović novi dekan Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment

Dr Slobodan Čerović, redovni profesor Univerziteta Singidunum novi je dekan Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment. Na funkciji dekana zamenio je profesora Krunoslava Čačića, koji posle 43 godine rada u obrazovanju, nauci i turizmu odlazi u zasluženu penziju.

Profesor Čerović je rođen 30.03.1955. godine u Beogradu. Osnovnu školu i X Beogradsku gimnaziju, takođe je završio u Beogradu. Ekonomski fakultet u Beogradu upisao 1973. i na istom diplomirao 1977. Postdiplomske studije upisao 1978. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i iste završio odbranom magistarskog rada "Samoupravno organizovanje i udruživanje turističke privrede Srbije" 1981. godine.

Doktorsku disertaciju odbranio marta 2002. godine na Univerzitetu u Novom Sadu – PMFu, departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo na temu "Strategijsko prilagođavanje turističke privrede Srbije tržišnim promenama".

Odmah nakon diplomiranja na Ekonomskom fakultetu zaposlio se u GK SK Beograda. Nakon toga, 1985. prelazi u R.O. "Beogradgradnja" na mesto pomoćnika generalnog direktora za plan i razvoj. Takođe, iste godine prelazi u HP "Metropol" na mesto direktora OOUR-a hotel "Metropol", na kome se zadržava do 1987. godine, a nakon toga postaje generalni direktor HP "Metropol". Na tom mestu ostaje do 1998. godine, nakon čega je izabran za Ministra turizma Vlade Republike Srbije i istovremeno razrešava se dužnosti generalnog direktora i kolektiv HP "Metropol" d.d. bira ga za Predsednika Upravnog odbora HP "Metropol". Takođe, obavlja i funkciju potpredsednika kompanije “Dunav osiguranje” zaduženog za turizam.

U toku svog petnaestogodišnjeg rada u turističkoj privredi obavlja i razne druge dužnosti.

Tako je u dva mandata obavljao funkciju predsednika Udruženja turističko-ugostiteljske privrede Srbije; u dva mandata bio član predsedništva turističke organizacije Beograda; u dva mandata član Republičke privredne komore i odbora za ugostiteljstvo i turizam; u dva mandata član Privredne komore grada Beograda i Komisije za ugostiteljstvo i turizam, takođe, u Privrednoj komori Jugoslavije član Komisije i odbora za turizam, kao i odbora za marketing i menadžment. Funkciju člana predsedništva turističke organizacije Aranđelovac obavljao je u jednom mandatu.

U okviru nastupa turističko-ugostiteljske privrede u Izraelu 1989. godine, Predsednik je uređivačkog odbora za izradu kataloga "Investicije u turizmu Srbije". Na funkciji Ministra turizma u Vladi Republike Srbije nalazi se od 1998. godine, i shodno toj funkciji, aktivno je učestvovao u izradi "Strategija razvoja turizma Republike Srbije" usvojene januara 1999. godine, "Izmena i dopuna Zakona o turizmu" Republike Srbije, usvojene decembra 1999. godine, kao i u nizu drugih zakonskih i podzakonskih akata koji su doprineli ekonomskom jačanju ove privredne grane. Učestvovao je u izradi strategije razvoja turizma Beograda, kao i u projektima Edukacija kadrova u turizmu Srbije.

Dobitnik je priznanja “Turistički cvet Srbije” za 1987. godinu.

U toku svog profesinalnog, stručnog i naučnog angažovanja objavio je preko 140 naučno-stručnih radova iz oblasti ekonomike preduzeća, turizma, menadžmenta u turizmu i hotelijrstvu, ekonomije, upravljanja ljudskim resursima itd. Autor je dva projekta o investicionom ulaganju u hotele za partnera iz Engleske, učestvovao u izradi 4 projekta.

Na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum je od 2008. godine. Predaje na predmetima: Upravljanje ljudksim resursima u hotelijerstvu, Ekonomsko-finansijska analiza u turizmu i hotelijerstvu, Projektovanje i izgradnja i zaštita prostora u hotelijerstvu, a predavao je i na predmetima Ekonomija, Makroekonomija, Kontrola i revizija hotelskog poslovanja i Strategijski menadžment. Do sada je autor 2 monografije, “Strategijski menadžment turističke privrede Srbije” iz 2002. godine i Strategijski menadžment u turizmu iz 2009. godine, udžbenika "Menadžment u turizmu" i "Istraživanje turističkog tržišta" koji su udžbenici za redovne i poslediplomske studije na PMF u Novom Sadu i "Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu". Kooautor je udžbenika: "Projektovanje i izgradnjau hotelijerstvu" i "Ekonomsko-finansijska analiza hotelskih i turističkih preduzeća".

Na Univerzitetu Singidunum, u zvanje redovnog profesora, izabran je 2012. godine.

Izvor: singidunum.ac.rs

Komentara (0)

Povezane vesti

Turizam
Air France i Accor hoteli napravili zajednički program lojalnosti
24. Jun 2019
Francuska avio-kompanija Air France i hotelska grupacija Accor Hotels doneli su odluku da od 20....
Turizam
Beograd ipak dobija akva park u Bloku 44?
24. Jun 2019
Grad Beograd će oduzeti zemljište u Bloku 44, koje je jedna firma zakupila kako...
Turizam
Nema komercijalnih letova za Iran
21. Jun 2019
Iz Beograda za Teheran nema komercijalnih letova na aerodromu „Nikola Tesla“. Iako...
Turizam
Subotici status turističkog mesta prve kategorije
21. Jun 2019
Grad Subotica, kao destinacija, dobio je status prve kategorije turističkog mesta po...