Pokrajinska vlada raspisala konkurs za finansiranje kapitalnih turističkih projekata

02. Februar 2016
Pokrajinska vlada raspisala konkurs za finansiranje kapitalnih turističkih projekata

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata u oblasti turizma u AP Vojvodini – kapitalne subvencije. U tu svrhu izdvojeno je 15.000.000 dinara, a ciljevi finansiranja su:

1. Podizanje nivoa kvaliteta smeštajnih i restoranskih kapaciteta turističkih objekata koji će za rezutat imati nove kategorizovane kapacitete, odnosno obezbediti viši nivo kategorije turističkog objekta

1.1. U okviru navedenog cilja planirano je: subvencionisanje izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije i investicionog održavanja ugostiteljskih objekata u skladu sa zakonomu radi unapređenja poslovanja ugostiteljskog objekta.

Troškovi koji neće biti prihvaćeni su izrada planske dokumentacije i plaćanje pratećih taksi.

2. Unapređenje kvaliteta usluge i dodatnih turističkih sadržaja u postojećem objektu koji će za rezutat obezbediti viši nivo kategorije turističkog objekta

2.1. U okviru navedenog cilja planirano je: subvencionisanje opremanja ugostiteljskih objekata dodatnim sadržajima, u skladu sa zakonom, koji turistu treba da zadrže dan duže.

Troškovi koji neće biti prihvaćeni su izrada planske dokumentacije i plaćanje pratećih taksi.

Indikator kojim se meri uspešnost realizacije ciljeva je dokaz o ispunjavanju uslova za kategorizovanje objekta, odnosno dobijanje više kategorije turističkog objekta.

Uslovi konkursa:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju ugostitelji (privredno društvo, preduzetnici i druga pravna lica) koji obavljaju ugostiteljsku delatnost: a) smeštaja i poseduju minimum 10 ležajeva, i b) pripremanja i usluživanja hrane i pića, i poseduju minimum 50 mesta za sedenje u ugostiteljskom objektu.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina subvencije utvrđuje se u iznosu od 40% troškova od ukupnog iznosa projekta i ne može biti: a) manja od 1.000.000 dinara niti veća od 1.200.000 dinara za tačku 1. ciljeva finansiranja; b) za tačku 2. minimalna 900.000 dinara, maksimalna 1.000.000 dinara.

3. Podnosilac prijave je u obavezi da u realizaciji projekta učestvuje sa minimum 60% sopstvenih sredstava.

4. Prednost prilikom odlučivanja za odobravanje sredstava imaće privredni subjekti:

-          koji posluju u okviru turističkih destinacija, turističkih tematskih celina u opštinama i gradovima od značaja za turizam AP Vojvodine,

-          koji su uključeni u rad turističkih klastera u AP Vojvodini,

-          koji imaju sklopljene ugovore o dovođenju gostiju sa turističkim agencijama iz Srbije ili inostranstva,

-          koji dostave dokaz o kategorizaciji objekta,

-          koji prilože potvrde da redovno izmiruju obaveze po ostvarenim boravišnim taksama,

-         kojima do sada nisu dodeljivane subvencije za ciljeve 1. i 2. ovog konkursa a da ispunjavaju sve uslove ovog konkursa.

5. Podnosioci prijave koji nisu ispunili prethodnu ugovornu obavezu prema Sekretarijatu u predviđenom roku biće izuzeti od prava na dodelu sredstava po ovom Konkursu.

6. Prijava na Konkurs, koja je sastavni deo Konkursa, podnosi se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom na licu koverte: «Ne otvarati – prijava na Konkurs iz oblasti turizma – 4542 kapitalne subvencije», poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Rok za podnošenje prijava je 17. februar 2016. godine.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefone: 021-487 45 80; 021-487-43-02; 021-456-790; 021- 487-46-69.

Komentara (0)

Povezane vesti

Turizam
Jačanje saradnje između Egipta i Srbije u oblasti turizma
24. Februar 2020
Egipatska turistička delegacija na čelu sa Nj.E. Dr. Gadom Šalabi, zamenicom ministra...
Turizam
Pokrenut novi rezervacioni sistem za prodaju tura online
24. Februar 2020
BOS4.tours je ime novog velikog projekta Serbian Adventures tima. BOS je rezervacioni sistem...
Turizam
Uskoro konkurs za turističku nagradu
24. Februar 2020
Nagrada za turizam "Marko Polo" prepoznaje doprinos turoperatora i turističkih...
Turizam
Od danas nastavak podele vaučera za odmor u Srbiji
24. Februar 2020
Akcija podele vaučera za odmor u Srbiji biće nastavljena dans, ponedeljak 24. februar, rekao...