Kod Aranđelovca niče ekološko naselje Eco Village - U planu izgradnja kompleksa sa svim turističkim sadržajima

28. Oktobar 2019
Kod Aranđelovca niče ekološko naselje Eco Village - U planu izgradnja kompleksa sa svim turističkim sadržajima

Opština Aranđelovac stavila je na javni uvid nacrt Plana detaljne regulacije za izgradnju turističkog kompleksa Eco Village u Raniloviću, sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu.

Nacrt Plana biće na javnom uvidu do 14. novembra u zgradi, ali i na sajtu opštine Aranđelovac. Kako se navodi u dokumentaciji, naručilac projekta je Eko naselje Šumadijski kutak iz Aranđelovca, dok je za njegovu izradu bilo zaduženo preduzeće Infoplan, takođe iz Aranđelovca.
 
Razlog za pokretanje ovog projekta jeste obogaćivanje turističke ponude u opštini Aranđelovac. Najveći deo prostora predviđen je za formiranje jedinstvenog ekološkog naselja koje bi imalo za cilj promovisanje zaštite životne sredine kao i način stanovanja koje bi u najvećoj meri bilo samostalno u vidu korišćenja i eksploatacije neophodnih energenata.
 
- Takođe, koncept stanovanja je u potpunosti okrenut "Organskom načinu života", gde bi se promovisala zdrava ishrana i uzgoj organskih zasada, dok sa druge strane bi se strogo vodilo da način gradnje bude u skladu sa životnom sredinom, gde bi se primenjivali isključivo prirodni kao i reciklani materijali. Namera je da se kroz izradu PDR strogo definišu pravila gradnje koja bi bila u skladu sa konceptom ekološkog naselja i vrednosti koje se promovišu - navodi se u dokumentaciji.
 
Dalje stoji da je prostor u obuhvatu Plana detaljne regulacije podeljen u skladu sa planiranom koncepcijom korišćenja prostora. Daje se predlog zoniranja prema, u najvećoj meri, morfologiji terena. Takođe ovim planom će se težiti organizovanju centralnog područja u prostornom obuhvatu Plana sa većom koncentracijom pratećih i dopunskih namena osnovnoj nameni, turizmu. U tom smislu, dat je predlog zoniranja prostora.
 
Prva zona bila bi zona infocentra koja bi bila smeštena na samom ulazu u turistički kompleks. Obuhvata parcele uz državni put. Tu se planira infocentar sa pratećim sadržajima i prostor namenjen parkiranju koji će zadovoljiti potrebe celog kompleksa. U ovoj zoni se takođe mogu naći i komercijalni objekti u fukciji turizma i ugostiteljstva.
 
- Druga zona zauzima centralni deo Plana detaljne regulacija. Ograničena je šumskim zemljištem na severu, jugu i zapadu dok je na istoku ograničena saobraćajnicom. U ovoj zoni predviđa se grupisanje turističkih sadržaja kao i pratećih sadržaja turizmu u cilju stvaranja prepoznatljive ambijentalne celine i pružanja aktivnijih dnevnih sadržaja turistima sa celog prostora. Predlaže se postepeno formiranje većih centara okupljanja, zajedničkih otvorenih prostora kao i grupacije objekata sa uslužnim sadržajima. Oko centralnog objekta formiraju se zasebne smeštajne jedinice. Moguće kompatibilne namene turizmu u ovoj zoni su usluge u funkciji turizma (ugostiteljstvo), sport i rekreacija, administracija, zdravstvo, trgovina na malo, otvorene zelene površine, etno klub, biciklistički klub, dečiji klub, lovački klub, sportski klubovi, izložbe narodnog graditeljstva izanatstva - stalne postavke na otvorenom - navodi se dalje u Planu detaljne regulacije.
 
Treća zona zauzima prostor u južnom deluobuhvata Plana. Ograničena je pretežno poljoprivrednim i šumskim zemljištem. Namena objekata u ovoj zoni apartmanskog ili apartmansko-bungalovskog tipa. Moguće kompatibilne namene turizmu u ovoj zoni su usluge u funkciji turizma (ugostiteljstvo), otvorene zelene površine, sport i rekreacija, staklenici, bašte.
 
Četvrta zona je zona sporta i rekreacije. Zauzima proplanak okružen šumskim zemljištem. Namena objekata u ovoj zoni su objekti za sport i rekreaciju na otvorenom. Dozvoljena je izgradnja otvorenih terena za različite sportove sa pratećim sadržajima.
 
Peta zona obuhvata prostor na severnom delu Plana. Većim delom se graniči šumskim zemljištem. Ovo je zona kuća za odmor. Namena objekata u ovoj zoni su apartmanskog, bungalovskog ili apartmansko-bungalovskog tipa.
 
U okviru građevinskog područja planirane su površine javnih namena koje čine saobraćajne površine, kao i površine ostalih namena - kuće za odmor, mešovita namena, centralni sdržaji i sport i rekreacija.
 
Planom se predviđa rekonstrukcija i proširenje državnog puta kao i rekonstrukcija postojećih priključaka uvođenjem traka za leva skretanja. Pešački saobraćaj se odvija trotoarima u okviru regulacija ulica ili (u nedostatku trotoara), kolovozom na zajedničkim kolsko-pešačkim površinama. Trotoari se izvode sa strane kolovoza, po pravilu kao obostrani, izdignuti u odnosu na kolovoznu površinu za visinu ivičnjaka.
 
Kada je reč o parking mestima, u Planu se navodi da javno parkiranje ovim nije predviđeno.Potrebe za parkiranjem vlasnici parcela zadovoljavaju na svojim parcelama u skladu sa namenom.
 
Izvor: eKapija
Komentara (0)

Povezane vesti

Turizam
Air Serbia uspostavila sezonsku liniju do Krita
01. Jun 2023
Air Serbia je 31. maja 2023. godine, letom JU750 u 11:55 časova, uspostavila sezonsku liniju...
Turizam
Domaći turisti najčešće birali Zlatibor, a strani Beograd
01. Jun 2023
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u periodu januar-april 2023. godine u...
Turizam
Srbiju posetili i turoperateri iz Holandije
31. Maj 2023
Turistička organizacija Srbije i nacionalni avio-prevoznik, u periodu od 29. maja do 01. maja,...
Turizam
Danas počinje prijava građana za novu seriju vaučera
30. Maj 2023
Prijava građana za korišćenje vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji počinje 30....