Kako do subvencija za dovođenje stranih turista?

24. Maj 2016
Kako do subvencija za dovođenje stranih turista?

Od januara ove godine, na snazi je uredba Vlade RS za podsticanje i unapređenje turističkog prometa u Srbiji - u vidu dodele vaučera za domaće turiste, i subvencija agencijama za dovođenje inostranih turista. Na današnjoj VII sednici Grupacije "Hoteli Srbije" u Privrednoj komori Srbije, predsednik Grupacije turističkih agencija Srđan Dživdžanović upoznao je prisutne sa uslovima i načinima dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa stranih turista.

Dživdžanović je podsetio da pravo na dodelu subvencija imaju turističke agencije (organizatori turističkog putovanja) registrovane na teritoriji Republike Srbije, sa propisanom licencom.

- Turistička agencija može da aplicira za subvencije ukoliko dovede organizovanu grupu stranih turista od minimum 15 ljudi u grupi, ukoliko ima utvrđeni program putovanja i smeštaj u kategorisanom ugostiteljskom objektu (ili više objekata) na teritoriji Srbije. Neophodno je i da gosti borave najmanje tri noćenja sa doručkom, da se sve vreme trajanja turističkog putovanja koriste usluge turističkog vodiča ili pratioca, i da se nudi još jedna od turističkih usluga (kao što je transfer, obilazak lokaliteta, izleti, itd) i pružaju neke druge usluge koje su u funkciji obogaćenja turističke ponude, kao što su posete utakmicama, manifestacijama, i slično - naveo je Dživdžanović.

On je podsetio i da korisnik subvencija može da prodaje turističko putovanje, i to: neposredno stranim turistima, preko turističke agencije iz inostranstva koja to putovanje dalje prodaje svojim državljanima, kao i drugom subjektu sa sedištem u inostranstvu, koji za sopstvene potrebe (za svoje zaposlene, sportiste, članove udruženja, itd) kupuje to turističko putovanje.

Kao što je već poznato, iznos koji agencija dobija je 10 evra po putniku za boravak od 3 do 5 noći i 15 evra po putniku za 6 i više noći.

Dživdžanović je skrenuo pažnju i da u prva tri meseca agencije uopšte nisu aplicirale za subvencije, ali da je trenutno situacija drugačija - za sada je oko desetak agencija poslalo svoje zahteve ministarstvu. Zahteve potom razmatra komisija sačinjena od zaposlenih u resornom ministarstvu i predstavnika poslovnih udruženja turističkih agencija organizatora turističkih putovanja.  

Kako aplicirati?

Neophodno je popuniti obrazac (koji se može preuzeti na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija) i priložiti dodatnu dokumentaciju, koja treba da sadrži:

ZAHTEV

DOKUMENTACIJA

 • Podaci o agenciji: naziv korisnika subvencije; matični broj i PIB korisnika subvencije; sedište, odnosno adresu korisnika subvencije i to: ulicu, broj, mesto, poštanski broj, opštinu, telefon, faks, e-mail, adresu i kontakt osobu
 • Poslovna dokumentacija
 • Broj i datum izdavanja licence
 • Fotokopiju licence korisnika subvencije (kao i sva rešenja o produženju licence iz kojih se može zaključiti da je agencija u vreme realizacije programa putovanja imala važeću licencu)

Šta program mora da sadrži?

 • Redni broj programa putovanja (iz propisane knjige evidencije)
 • Program putovanja korisnika subvencije – propisno numerisan i overen od strane ovlašćenog lica
 • Izvod iz programa putovanja (mesto/a boravka, datum i mesto polaska i povratka grupe, trajanje sa ukupnim brojem noćenja)
 • Opšte uslove putovanja korisnika subvencija
 • Datum završetka turističkog putovanja

 

Smeštaj?

ZAHTEV

DOKUMENTACIJA

 • Naziv ugostitelja, naziv i kategoriju ugostiteljskog objekta u kom su pružene usluge smeštaja

 • Fotokopija rešenja o kategorizaciji

 • Ugovor o zakupu smeštajnih kapaciteta, koji je korisnik subvencije zaključio sa ugostiteljem, sa podatkom o rednom broju programa putovanja

Vodič / pratilac

ZAHTEV

DOKUMENTACIJA

 • Ime i prezime turističkog pratioca, odnosno, turističkog vodiča i broj i datum izdavanja uverenja o položenom stručnom ispitu

 • Uverenje o stručnom ispitu za turističke pratioce i vodiče

Ostale usluge

ZAHTEV

DOKUMENTACIJA

 • Sve usluge koje je organizovana turistička grupa stranih turista koristila i nazivi subjekata, odnosno, ime i prezime fizičkih lica, koji su te usluge pružili, sa iznosom plaćenih usluga

 • Druge ugovore u vezi sa realizacijom programa putovanja (prevoznik na teritoriji Republike Srbije, vodiči, animatori, organizovane posete muzejima, i sl), sa podatkom o rednom broju programa putovanja

Broj turista

ZAHTEV

DOKUMENTACIJA

 • Ukupan broj stranih turista u organizovanoj turističkoj grupi

 • Ugovor ili potvrdu rezervacije sa:

- Stranim turistom kao kupcem,

- Stranom turističkom agencijom,

- Drugim stranim subjektom

Kako znamo da su stranci?

ZAHTEV

DOKUMENTACIJA

 • Ime i prezime stranog turiste, sa podatkom o državi koja je izdala stranu putnu ispravu

 • Kopiju izvoda iz propisane knjige evidencije gostiju (stranaca), koju vodi ugostitelj, sa spiskom putnika iz turističke grupe, potpisanu i overenu od strane ugostitelja

Traženi iznos subvencije:

ZAHTEV

DOKUMENTACIJA

 • Ukupnu visinu iznosa tražene subvencije po organizovanoj turističkoj grupi i realizovanom turističkom putovanju

 • Kopije faktura sa pozivom na redni broj programa putovanja, za sve pružene usluge iz programa putovanja, sa dokazom o uplati faktura, odnosno, o transferisanju sredstava i overen izvod poslovne banke

 • Overen izvod izdatih fiskalnih računa / faktura iz knjige evidencije prodatih turističkih putovanja

 • Overen izveštaj banke o prilivu uplaćenih sredstava (dinarskih ili deviznih), koji se odnosi na realizovano turističko putovanje po svakom putniku, sa ukupnim zbirom iznosa svih uplata za turističko putovanje (iz kojeg se može zaključiti da se uplata odnosi na realizovano turističko putovanje).

Dostavljanje zahteva:

KAD? Najkasnije u roku od 60 dana od dana realizacije turističkog putovanja.

GDE? Na pisarnici ministarstva ili putem pošte sa upisom datuma i tačnog vremena predaje.

DO KAD? Krajnji rok za dostavu zahteva i dokumentacije je 20. novembar 2016. godine.

Refundacija:

U KOM ROKU? Na osnovu uredno popunjenog zahteva i dostavljene kompletne dokumentacije, vrši se refundacija sredstava u roku od 45 dana.

KAKO? Konačan iznos sredstava za refundaciju vrši se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan obračuna.

Ne zaboravite:

Broj računa korisnika subvencija, sa nazivom i sedištem poslovne banke.

Više informacija možete dobiti putem mejla: turizam@mttt.gov.rs ili telefona: 011/31-39-687

 


 

Komentara (0)

Povezane vesti

Turizam
Počinju turističke šetnje
24. Januar 2020
Prva turistička šetnja pod nazivom „Kulturna baština Topčidera”...
Turizam
Boravišna taksa na Zlataru od ove godine 100 dinara
23. Januar 2020
Vlasnici ugostiteljskih objekata, motela, hotela, konačišta na Zlataru obavešteni...
Turizam
Rekonstrukcija mlinova i vetrenjača u Kanjiži - Cilj bolja turistička ponuda
22. Januar 2020
Narodni muzej u Kikindi bio je domaćin okruglog stola na temu "Nasleđe i održivi...
Turizam
Trendovi u turizmu za 2020. godinu
22. Januar 2020
Ljubitelji putovanja su odavno već počeli da razmišljaju o odmoru u 2020. godini, pa su...