Izgradnja zlatiborske gondole u skladu sa zaštitom prirode

04. Septembar 2019
Izgradnja zlatiborske gondole u skladu sa zaštitom prirode

Najve?i investicioni projekat opštine ?ajetina, Gold gondola, ušao je u završnu fazu izgradnje. Iako je re? o tehnološkom projektu, ži?ari dugoj ?ak devet kilometara, ova gondola ni na koji na?in ne?e naškoditi prirodnim lepotama “zlatne planine”. Sve je zamišljeno i realizuje se tako da ide u prilog o?uvanju zdrave životne sredine, a iz njenih kabina vide?e se ?arobne lepote Zlatibora u kojima su do sada uživale samo ptice i malobrojni putnici niskolete?ih vazduhoplova, navodi se na sajtu ovog javnog preduze?a.

Zlatiborska Gold gondola je od same ideje zamišljena kao ekološki projekat. Na samom po?etku rada pokreta?e je elektri?na energija ali to nije kona?an odabir izvora napajanja. U toku je izrada studije koja ?e ponuditi mogu?nost za alternativno snabdevanje energijom. U opciji su energije sunca, vode i vetra a pomenuta studija ?e pokazati najbolje rešenje.

- Vodi se ra?una o ekološkim standardima u svakom pogledu. Pored samog infrastrukturnog objekta gondole, planiramo da na po?etnoj stanici, sama naša upravna zgrada sutra koristi obnovljive izvore energije i na svakom koraku se vodi i vodi?e se ra?una o energetskoj efikasnosti. Gledamo da svi sadržaji budu u skladu sa prirodom - kaže direktorka Gold gondole Bojana Božani? i dodaje da upravo zbog te prirodne okoline turisti dolaze i borave na Zlatiboru.

- Ono što ?e na trasi gondole, od po?etne stanici do Tornika, mo?u da se vidi su zaista najlepši predeli Zlatibora i to iz vazduha što posetioci do sada nisu mogli, sem malobrojnih koji su se vozili helikopterima. Sada ?e to biti dostupno svima, da krenu iz samog ’srca’ Zlatibora, za koji ?esto kažu da je dosta urban, ali ve? posle nekoliko sekundi vožnje iza?i ?e u netaknutu prirodu. Takva trasa duga je devet kilometara, sve do vrha Tornika koji je tako?e u potpunosti o?uvan a na kome planiramo da uradimo još sadržaja kao što je i vidikovac koji ?e omogu?iti predivan pogled na prirodne predele koji se nalaze i van granica naše zemlje - kaže direktorka Božani?.

Radovi na završetku Gold gondole odvijaju se u skladu sa dinamikom, završeno je oko 30 nose?ih stubova. Paralelno se izvode radovi i na me?ustanici koji bi trebalo da budu završeni tokom septembra meseca nakon ?ega se kre?e sa postavljanjem opreme a zatim, po?etkom oktobra, kre?e razvla?enje sajle. Mnogo toga zavisi i od vremenskih uslova ali do sada je dinamika bila kontinuirana i nije bilo ve?ih problema.

- O?ekujem da ?e prvi putnici biti preveženi ve? po?etkom slede?e godine do kada ?e biti ispoštovane sve bezbedonosne procedure - pojašnjava Božani?eva.

Pre puštanja gondole u rad bi?e ure?ene sve tri stanice, po?etna, me?ustanica i krajnja stanica. Za ?itavu zonu postoji plan detaljne regulacije koji podrazumeva i parterno ure?enje. Upravna zgrada sa svim potrebnim sadržajima i ulaznim pristupom ?e obuhvatiti ure?enje po?etne stanice u centru Zlatibora gde su radovi u toku kao i na završnoj stanici na Torniku.

- Na me?ustanici ?e biti zanimljivi sadržaji, uglavnom vezani za jezero, ali i parkinzi i svi drugi prate?i elementi. Ure?enje poslednje stanice podrazumeva ugostiteljske objekte, vidikovac i neke nove adrenalinske sadržaje. To je samo onaj najvažniji deo a vremenom ?e tih sadržaja biti sve više - isti?e direktorka.

Plan opštine ?ajetina je da se Ribni?ko jezero, koje se nalazi na me?ustanici a sa koga se teritorija opštine sada snabdeva pija?om vodom, stavi u turisti?ke svrhe a jedan deo sa?uva kao alternativna akumulacija. Sistem snabdevanja bi?e premešten na Suši?ko vrelo gde se aktivno radi na svim potrebnim pripremama.

Sve aktivnosti koje se odvijaju na ovom ali i na drugim važnim projektima, u skladu su sa svim propisima koji se ti?u zaštite životne sredine. Idu?a godina bi?e svakako jedna od najzna?ajnijih razvojnih godina opštine ?ajetina i Zlatibora. Po?etak rada Gold gondole ubrza?e i ostvarenje namere ove lokalne samouprave da u naredne dve godine dobije status prve ekološke opštine u Srbiji.

Izvor: Glas zapadne Srbije

Komentara (0)

Povezane vesti

Turizam
Na Srebrnom jezeru postavljena interaktivna turisti?ka tabla
25. Februar 2021
Na šetnoj stazi duž Srebrnog jezera ju?e je postavljena interaktivna tabla sa QR kodovima...
Turizam
Nijagarini vodopadi kao iz bajke
25. Februar 2021
Delovi Nijagarinih vodopada, na granici SAD i Kanade, zaledili su se nakon što su se...
Turizam
Novi Sad obeležava svetski dan turisti?kih vodi?a
25. Februar 2021
Svetski dan turisti?kih vodi?a obeležava se od 21. februara 1990. godine. Na svoj dan turisti?ki...
Turizam
Flydubai uvodi vanredne letove do Beograda za uskršnji praznik
25. Februar 2021
Zbog poja?ane tražnje i praznika, flydubai odlu?io da poja?a liniju Beograd – Dubai sa...