Domaći podržavaju domaćine: „Vreme je da manje obećavamo a više delujemo!“

12. Jun 2020
Foto: Šlarafija
Foto: Šlarafija

U intervjuu za "Turistički Svet" Sonja Kapetanović, direktorka marketinga u „Šlarafiji“ porodičnoj firmi iz Beograda koja se bavi proizvodnjom dušeka i opreme za spavanje, objašnjava koje je konkretne korake njena kompanije preduzela za podsticaj domaćih turističkih domaćinstava.

Kako vi, sa stanovišta proizvođača opreme za spavanje namenjene ne samo građanstvu, već i turističkim objektima, vidite situaciju u privredi nakon Covid-a?

- Izazovi sa kojima se turizam na globalnom nivou suočava, osim neizvesnosti i finansijskih gubitaka, katalizuje ubrzane promene strategije i ponude. Međutim, to ne znači da dobro osmišljeni i prilagođeni koncepti neće iz ove situacije izaći, ako ne kao pobednici, ono bar sa što manje povreda. Povećana tražnja za domicijalnim turističkim uslugama, pomalja se stidljivo kao zaceljujuća okolnost koju ne treba uzeti zdravo za gotovo, već iskoristiti da se podigne kvalitet ponude. Paralelno s tim raste svest o međusobnom podsticaju, koji svi mi kako iz pozicije pružalaca, ali i korisnika usluga i proizvoda, možemo da uputimo domaćim preduzećima i ugostiteljima, drugim rečima „da se držimo zajedno“. Konačno, u okolnostima kada ne možemo imati projektovani finasijski benefit, najmanje što možemo da učinimo je da bar kao ljudi zadržimo etiku poslovanja i budemo pokretači pružanja  podrške onima koji su najviše oštećeni. 

“Šlarafija “ je poznata po ručnoj izradi dušeka ali i bogatom pratećem programu, zbog čega je stekla status vrhunske opreme za spavanje. Kakva je vaša politika u B2B segmentu, naročito u delu koji se odnosi na opremanje turističkih objekata?

- Isti oni koji za svoje lične potrebe traže proizvod vrhunske izrade i osobenosti, na osnovu dobijene vrednosti biraju nas i za partnera u domenu opremanja svojih smeštajnih kapaciteta. 

Tokom prethodnih decenija stekli smo dovoljno poverenja među  kupcima da se opredeljenost prema “Šlarafiji” ne dovodi u pitanje. Naše postelje ispunjavaju najviše standarde sa stanovišta udobnosti, dugotrajnosti i higijenskih aspekata kada govorimo o zadovoljenju potrebe krajnjeg korisnika, tj. gosta. Sa stanovišta klijenata, vlasnika i menadžera turističkih objekata, oni nas biraju zbog visokog standarda u izradi i sadržini proizvoda, prilagodljivosti preporučenim specifikacijama, stručnoj podršci koja se zasniva na bogatom iskustvu i našem znanju, odličnom i brzom postprodajnom servisu, tačnim rokovima isporuke i mogućnosti modifikacije ka specijalnim zahtevima. Takođe, naš portfolio proizvoda pokriva namene različitih smeštajnih objekata, počev od jednostavnih - apartmanskog tipa do luksuznih hotela visoke kategorizacije, što naša lista referenci i pokazuje.   

Šlarafija ima plan kako da turističkim domaćinstvima olakša nabavku opreme za spavanje!

Kako ste došli na ideju da kreirate projekat „Domaći podržavaju domaćine“ ?

- Sagledavši širu sliku novonastale situacije, prepoznali smo da su se pojavile nove i drugačije  potrebe u domenu putovanja unutar granica zemlje i regiona. Prvo, stvorila se prilika da manja i veća turistička domaćinstva angažuju pune smeštajne kapacitete. S druge strane, menja se struktura korisnika domaćih turističkih usluga, pa sada zahtevniji klijenti, preusmereni na lokalne objekte, imaju viša očekivanja u pogledu komfora spavaće sobe. Takođe, higijena i udobnost postelje dobija na važnosti, o čemu svedoče ne samo skorašnji događaji, već i kriterijumi ocenjivanja hotela od strane gostiju. Na žalost, veliki broj hotelijera i vlasnika pansiona nije pridavao značaj kvalitetu postelje, a sada će na neki način biti primorani da revidiraju ovaj  stav ako žele da se trajno visoko pozicioniraju među novim klijentima koji pristižu. Mi smo koncipirali ponudu hotelskih dušeka i prateće opreme tako da će, bez obzira na budžet, svaki objekat moći s ponosom  da se pohvali da u sklopu prenoćišta nudi kvalitetnu postelju po najvišim standardima, iza čega čvrsto stoji “Šlarafija”i to više od 85 godina.