U planu izgradnja marine i hotela u Starim Banovcima

14. Avgust 2015
U planu izgradnja marine i hotela u Starim Banovcima
U planu izgradnja marine i hotela u Starim Banovcima
U planu izgradnja marine i hotela u Starim Banovcima
U planu izgradnja marine i hotela u Starim Banovcima
U planu izgradnja marine i hotela u Starim Banovcima

Dunav kod Starih Banovaca mogao bi dobiti hotel i marinu – prihvatni objekat u funkciji rekreativne plovidbe i nautičkog turizma. Izgradnju marine planira Opština Stara Pazova u cilju razvoja turizma, a predviđena je Urbanističkim projektom čija javna prezentacija traje do 19. avgusta 2015. godine.

Marina je planirana u strogom centru naselja Stari Banovci, u delti potoka Budovar na prostoru koji se danas koristi kao šljunkara. Prostor ušća Budovara u Dunav zauzima površinu od oko 4 hektara. Nalazi se neposredno uz centralnu raskrsnicu gde se ukrštaju svi glavni putevi iz pravca Stare Pazove, Nove Pazove, Belegiša i Novih Banovaca.

Izdvojena je od plovnog puta reke Dunav i projektovana je za prihvat svih vrsta turističkih plovila. Površina na kojoj je planirana marina sa pratećim sadržajim iznosi približno 3,2 ha.

Urbanističkim projektom marine obuhvaćen je prostor pristupnih saobraćajnica ispod kojih se planira deo potoka koji mora biti zacevljen. Prostor namenjen za izgradnju hotela zajedno sa sadržajima marine predstavlja jedinstvenu funkcionalnu celinu.

Kompleks marine pored akvatorije sa vezom sadržaće sopstveni parking, prostor za suvi vez, skladište za smeštaj i čuvanje opreme za plovila, stanicu za snabdevanje motornih goriva čamaca i upravnu zgradu sa svim neophodnim servisima za smeštaj i usluživanje korisnika marine.

U zoni glavnog prilaza neophodno je obezbediti parking prostor za minimum 50 automobila i minimum 2 autobusa. Servisnom saobraćajnicom, desnim obodom lokacije, obezbediće se prilaz sadržajima u funkciji nautike, odnosno prihvata i servisa plovila, koji će biti locirani u tom delu (objekat uprave, servisi za plovila, parking, spust za plovila). Poželjno je u tom delu locirati i SSG stanicu za snabdevnje gorivom.

U delu lokacije, levim obodom od glavnog prilaza, predviđen je otvoren uređen prostor – plato, opremljen adekvatnim mobilijarom, koji će na pravi način povezati prostor marine sa susednim hotelskim kompleksom.

Hotelski kompleks uz buduću marinu zauzima površinu od približno 0,6 ha. Uslovi za izgradnju hotela izdavaće se na osnovu Urbanističkog projekta. Predloženo je da spratnost objekta iznosi P+8, dozvoljene su suterenske – podzemne etaže u koje bi se smestio parking prostor i servisni sadržaji – tehnički blok i slično. Indeks zauzetosti parcele za izgradnju hotela je 100%, pri čemu je potrebno u nivou partera predvideti uređen plato sa zelenim oazama u kontakt zoni ka akvatoriji marine.

U okviru ovog platoa potrebno je savladati denivelaciju ka platou oko akvatorije marine, u vidu rampi ili stepenica. Kota poda prizemlja hotela je na 78 mnv. Gabarit objekta prati zadati oblik parcele i svojim položajem i formom naglašava vizuru ka reci iz pravca glavnog prilaza.

Javni uvid do 19. avgusta

Kako će se ovaj projekat razvijati ostaje da se vidi. Izvesno je da je Urbanistički projekat urađen na zahtev Direkcije za izgradnju grada, kako bi se definisali uslovi za izradu potrebne urbanističko-tehničke dokumentacije za formiranje parcela kompleksa marine i hotela, za izgradnju pristupnih saobraćajnica, regulaciju ušća potoka Budovar i dokumentaciju neophodnu za uređenje prostora u i oko kompleksa marine i hotela.

Javna prezentacija ovog urbanističkog plana obaviće se u zgradi Opštine Stara Pazova, na oglasnoj tabli, u vremenu od 8 do 15 časova, svakog radnog dana od 13. avgusta do 19. avgusta 2015. godine.

Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta je Javno urbanističko preduzeće "Urbanizam" Stara Pazova.

Izvor: Danas, foto: eKapija

Komentara (0)

Povezane vesti

Hotelijerstvo
SEEbtm Awards 2018: Dva priznanja za grupaciju
16. Novembar 2018
Na svečanoj dodeli "SEEbtm Awards 2018", hotel "Izvor" iz Aranđelovca...
Hotelijerstvo
Hotel u kom skijanje počinje direktno iz hotelskih soba!
16. Novembar 2018
Donedavno, skijanje po krovovima bilo je rezervisano možda samo za Džejmsa Bonda, ali i to se...
Hotelijerstvo
Hotelu Saint Ten prestižno priznanje – najbolji luksuzni butik hotel u regionu
15. Novembar 2018
Nakon niza uspeha, pred kraj 2018. godine Saint Ten hotel dobio je i prestižno priznanje...
Hotelijerstvo
U Lukovskoj banji počela gradnja novog hotela - Još 200 kreveta i 70 radnih mesta
09. Novembar 2018
Preduzeće "Planinka", nosilac turizma u Kuršumliji i okolini, u obližnjoj...