Šumski velnes u Specijalnom rezervatu prirode Obedska bara

04. November 2019
  Regionalnoj razvojnoj agenciji Srem u partnerstvu sa SRP "Obedska bara" odobren je projekat "Izgradnja kompleksa šumske kolibe – Debela gora". Izgradnja ovog objekta je u cilju unapređenja lovnog i ribolovnog turizma. Sredstvima u iznosu od 5 miliona dinara Ministarstvo...
Leave a comment