Sijarinska Banja: U planu izgradnja etno sela, hotela, vila i bazena

10. August 2020
Ilustracija, foto: Pixabay
Opština Medveđa stavila je na javni uvid nacrt plana generalne regulacije Sijarinske Banje, kojim se obezbeđuju uslovi za izgradnju zdravstveno-turističkih, stambenih, poslovnih i javnih sadržaja, rekonstrukciju, dogradnju i nadgradnju postojećih objekata, izgradnju i rekonstrukciju infrastrukturnih...
Leave a comment