Sijarinska Banja: U planu izgradnja etno sela, hotela, vila i bazena

10. August 2020
Ilustracija, foto: Pixabay
Ilustracija, foto: Pixabay

Opština Medveđa stavila je na javni uvid nacrt plana generalne regulacije Sijarinske Banje, kojim se obezbeđuju uslovi za izgradnju zdravstveno-turističkih, stambenih, poslovnih i javnih sadržaja, rekonstrukciju, dogradnju i nadgradnju postojećih objekata, izgradnju i rekonstrukciju infrastrukturnih mreža i objekata.

Granicom plana obuhvaćeno je područje površine 935,77 ha, a građevinsko područje sa površinom od 235,25 ha podeljeno je na tri prostorne celine.

Donja Banja


Celina 1 - Donja banja sa površinom od 138,85 ha (24,57% građevinskog područja ili 14,84% planskog područja), pripada donjem-nižem delu banje na ulazu u naselje iz pravca Medveđe. Na ovom prostoru postoje izgrađeni stambeni objekti.

Planirane su površine za novu stambenu izgradnju, površine za plasteničku proizvodnju, nove saobraćajnice, početni pristup planiranom koridoru obilaznice, zatim turističko-ugostiteljski sadržaji, trafostanica i elektroenergetski vod, kao i regulacija rečnog korita i regulacija primarnog i sekundarnog saobraćaja sa kompletnim saobraćajnim sadržajima (kolski, biciklistički, pešački). Takođe, planirani su i ostali prateći sadržaji infrastukture i ozelenjavanja ove prostorne celine.

Centar Banja

Celina 2 - Centar banje sa površinom od 123,03 ha (21,78% građevinskog područja ili 13,14% planskog područja), pripada središnjem-centralnom delu banje, većim delom je već izgrađen i planski definisan prostor građevinskog područja. Na ovom delu naselja, postojeća izgrađenost objekata i sadržaja omogućavaju relativno dobre uslove za pružanje osnovnih banjskih usluga (lečenje, rehabilitacija, rekreacija, ugostiteljstvo). Neophodno je podići kvalitet i mogućnosti iskorišćenja raspoloživog prostora na znatno viši nivo. Tendecija razvoja ovog turističkog i lečilišnog centra je da se obezbede novi kapaciteti za sve neophodno potrebne sadržaje.

Osim prirodnih blagodeti u ovoj prostornoj celini, mogu se nabrojati sledeći postojeći sadržaji: stanovanje sa poslovanjem, ugostiteljstvo, javni, komunalni, kulturni, verski sadržaji i zelene površine. Planom se uglavnom zadržavaju svi postojeći sadržaji.

Planirano je proširenje i izgradnja novih sadržaja (amfiteatar, sportsko-rekreativni kompleksi, saobraćajnice, hoteli-moteli, javni parking, zelene zaštitne i parkovske površine i drugi prateći sadržaji).

Gornja Banja


Celina 3 - Gornja banja sa površinom od 303,08 ha (53,65% građevinskog područja ili 32,39% planskog područja), pripada gornjem-višem delu banje i nalazi se na izlazu iz naselja, na pravcu prema Ravnoj Banji.

Na ovom prostoru postoje izgrađeni stambeni, komunalni i verski sadržaji. Raspoloživa površina i konfiguracija prostora, koji pripada ovoj prostornoj celini, daje niz povoljnosti, u smislu njegove prostornosti, koja se može planski iskoristiti za mnoge nove sportsko-rekreativne i ugostiteljske sadržaje, kao i druge prateće sadržaje.

Novoplanirana izgradnja u ovoj prostornoj celini je obimna i bogata raznovrsnim sadržajima, čime se značajno šire potencijali budućeg uspešnog razvoja turizma, kao osnovne privredne grane Sijarinske Banje.

Tokom cele godine ovde se mogu odvijati sportske, rekreativne i druge aktivnosti u prirodi. Komforan smeštaj, bogata ponuda za organizovanjem aktivnog odmora uz užitak u etno sadržajima, bogatstvo prirodnog okruženja i seoskih naseobina nose posebnu specifičnost koja sama po sebi daje mogućnost za nove doživljaje, saznanja i uživanja u divnom ekološki očuvanom prostoru.

Javni sadržaji mogu se graditi na javnom, kao i na ostalom građevinskom zemljištu.

Planska rešenja sprovodiće se direktno ili kroz dalju urbanističku razradu pojedinih delova građevinskog područja. U zonama u kojima je predviđena dalja urbanistička razrada zabranjeno je uređenje prostora, izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih objekata do donošenja predviđenih urbanističkih planova i projekata.

Zone za koje se donosi Plan detaljne regulacije

Planovima detaljne regulacije razrađivaće se sledeća područja-sadržaji:

 • Zaobilaznica
 • Sportsko-rekreativni kompleks 1
 • Sportsko-rekreativni kompleks 2
 • Groblje sa crkvom
 • Etno selo 1
 • Etno selo 2

Zone za koje se radi urbanistički projekat, odnosno raspisuje javni arhitektonski ili urbanistički konkurs

Urbanistički projekti predviđeni su za:

 • Kompleks otvorenih bazena Gejzir
 • Uređenje zelene površine
 • Površine namenjene banjskim lečilištima, turističko-ugostiteljskim objektima (hoteli i vile sa apartmanima)
 • Površine namenjene za tržni centar sa autobuskom stanicom i benzinsku stanicu
 • Komunalne površine i objekti
 • Obrazovenje, vrtić i škola u prirodi
 • Staklenici
 • Flaširanje mineralne vode
 • Crkva
 • Džamija
 • Poslovno-trgovinski kompleks
 • Sportsko-rekreativni kompleks 3
 • Parking

Blagotedi Sijarinske Banje

Sijarinska Banja se nalazi u dolini Banjske reke (pritoka reke Jablanice) na nadmorskoj visini od 420-440m. Banjska reka je meandriranjem svoga toka kroz period njenog postojanja, donošenjem nanosa i taloženjem, stvorila aluvijalnu ravan, odnosno prostor klisure i doline, koje je ona oblikovala-stvorila.

Izvorišta geotermalnih voda u Sijarinskoj Banji se koriste za razvoj banjskog, odnosno zdrastvenog turizma. Gejzer je karakterističan prirodni dragulj-atrakcija u Sijarinskoj Banji, utičući na razvoj manifestacionog turizma (gejzerske noći i drugo). Termomineralni izvori u Sijarinskoj Banji pretežno su locirani na levoj obali Banjske reke i na desnoj obali Tularske reke. Temperatura termomineralnih voda kreće se od 21-70°C. Broj ovih izvora je 13-18, a po hemijskom sastavu i nameni se razlikuju. Nalazište mermera-oniksa je u neposrednoj blizini ovih izvorišta i prestavlja deo centranog dela ovog naselja.

Lekovitost termomineralnih voda primenjuje se u terapijske i preventivne svrhe za širi spektar hroničnih i traumatskih oboljenja, kako danas tako i od davnina, na šta ukazuju ostaci nekadašnjih banjskih objekata, kao što su rimske terme.

Naručialc izrade plana je United Nations Office for Project Services (UNOPS), a nosilac izrade Opština Medveđa. Obrađivač plana je JP Zavod za urbanizam Niš, a javni uvid trajaće do 17. avgusta 2020. godine.

Izvor: eKapija

Comments (0)

Connected news

Tourism
Nova oaza za ljubitelje pešačenja – Vlasina bogatija za 47 km uređenih staza
25. September 2023
Turistička ponuda zaštićenog područja Vlasine bogatija je za 47 kilometara obnovljenih...
Tourism
Degustacija kobasica na Oktoberfestu - bez vegi varijante
21. September 2023
Oktoberfest je osim po zabavi i pivu poznat i po kobasicama. Komisija za degustaciju probala je...
Tourism
ТОNS organizovao poslovni skup u Ljubljani
21. September 2023
U ljubljanskom „Radisson Blu Plaza Hotel“-u Turistička organizacija Grada Novog...
Tourism
20. September 2023
Turistička organizacija Srbije sa ponosom objavljuje da je otvoren konkurs za nagradu...