Novi sadržaji na trasi Gold gondole na Zlatiboru

10. August 2022
Image by Leonardo Valente from Pixabay
Zlatibor je idealna destinacija za aktivan odmor sa nizom sadržaja koje svako može da otkrije u skladu sa svojim interesovanjima i upotpuni svoj boravak u vidu zdravog stila života. JP “Gold gondola Zlatibor“ znatno doprinosi tim sadržajima prilikom čega organizuje dane velnesa i zdravlja za sve...
Leave a comment