Novi članovi uprave Udruženja banja Srbije

17. May 2018
Novi članovi uprave Udruženja banja Srbije
Godišnja Skupština Udruženja banja Srbije održana je u utorak, 08. maja 2018. godine u Beogradu. Osim razmatranja i usvajanja izveštaja o radu u protekloj godini, kao i usvajanja plana rada za 2018. ovu Skupštinu karakteriše imenovanje novih članova Upravnog i Nadzornog odbora...
Leave a comment