Kod Aranđelovca niče ekološko naselje Eco Village - U planu izgradnja kompleksa sa svim turističkim sadržajima

28. October 2019
Kod Aranđelovca niče ekološko naselje Eco Village - U planu izgradnja kompleksa sa svim turističkim sadržajima
Opština Aranđelovac stavila je na javni uvid nacrt Plana detaljne regulacije za izgradnju turističkog kompleksa Eco Village u Raniloviću, sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu.   Nacrt Plana biće na javnom uvidu do 14. novembra u zgradi, ali i na...
Leave a comment