Anine: Najznačajniji rimski kompleks u zapadnoj Srbiji

04. March 2019
Foto: Sanja Dovečer
Arheološko nalazište Anine nalazi se u selu Ćelije kod Lajkovca na površini većoj od 30 hektara. Za ovaj lokalitet se zna više od pola veka, ali su ozbiljnija istraživanja počela pre 15-tak godina kada je utvrđeno da je kompleks nastao krajem trećeg i početkom četvrtog veka...
Leave a comment