Higijena ruku: Odlučujućih 30 sekundi!

01. April 2021
Ilustracija, foto: Pixabay
Sprovođenjem ciljanih, odgovarajućih higijenskih mera sprečava se prenos patogenih mikroorganizama (uzročnika bolesti) na ljude. Taj prenos može da bude direktan (npr. kapljičnim putem), indirektan (putem prenosnika - predmeta) ili vektorima (ljudi, životinje, insekti itd.). Najčešći način...
Leave a comment