Prvi edukativni centar koji nudi mogućnost mladim maturantima ugostiteljskih škola usavršavanje u Rumuniji

27. August 2020
Image by Gerd Altmann from Pixabay
Švajcarska obrazovna grupa winsedswiss, na tržište Srbije ušla je sa cijem da razvija nove obrazovne sisteme koji se zasnivaju na stalnim inovacijama i kreativnosti u uslugama. Tržište usluga koje se stalno razvija imaće sve veću potrebu za kvalifikovanim radnicima koji će biti...
Leave a comment