Interaktivna obuka turističkih vodiča i pratioca grupa od 12. do 14. jula u Beogradu

12. April 2019
Kompanija EastguidesWest sa više od 150 godina iskustva u putovanjima, gostoprimstvu i konsultantskim uslugama, razvila je krug izvrsnosti usluga (Service Excellence©) za turističke vodiče i direktore putovanja koji se u Srbiji stručnije nazivaju pratiocima grupe. Interaktivna obuka...
Leave a comment