Hotelski dizajn: Rasveta u hotelima

Svetlo je ono sto oblike čini vidljivim, od postanka sveta svetlo se povezuje sa misticizmom, dobrotom, znanjem. Simbolično, ali i realno, uz pomoć svetla razaznajemo svet oko nas. U doba prvog čoveka jedino svetlo dolazilo je od sunca i nebeskih tela, kasnije i od vatre. Danas imamo na raspolaganju nebrojeno mnogo različitih tipova svetlosnih izvora, ali svetlo i rasveta i dalje igraju važnu ulogu u ljudskom poimanju stvari, pa tako i u dizajnu enterijera, s obzirom da prosečan čovek većinu svog vremena provede u zatvorenom prostoru.

U arhitekturi, i u enterijerima hotela, bez obzira na veštačko osvetljenje, ne bi smeli da zanemarimo značaj i ulogu prirodnog svetla. Ono oblikuje prostor i, na poseban način, stvara arhitekturu. Spoljni izgled zgrade je igra svetlosti i senke, punog i praznog. U odnosu na tipologiju prostora, projektant postavlja otvore – prozore, a količina dnevnog svetla i način osvetljenja zavisi od njihove pozicije i odnosa sa geometrijom enterijera.

Odnos dnevnog svetla i arhitekture, dizajnira isključivo arhitekta, ali kada u kontekst dodamo veštačko osvetljenje, u proces uključujemo i elektro-inženjere, ali i light-designer-e. U današnje vreme tehnologija nam pruža brojna mogućnosti, kako u estetskom i funkcionalnom smislu, tako i u smislu kontrole potrošnje energije i racionalizacije osvetljenja.

Za ugodnu atmosferu: tople nijanse

Po definicijama tipova svetla razlikujemo ambijentalno, usmereno i svetlo kao akcenat. Ambijentalno svetlo, svetlo difuznog karaktera služi da generalno osvetli prostor. Najčešće se smešta na plafon, tako da su izvori svetla ravnomerno raspoređeni. Ne bi trebalo da stvara dramatične kontraste i senke, a dizajneri najčešće biraju svetlosni spektar koji je sličan sunčevoj svetlosti – toplo beli.

Usmereno svetlo je koncentrisano i dolazi uvek iz jednog izvora. Može biti posebno svetlo koje ima konkretnu funkcionalnu ulogu, kao što je svetlo lampe za čitanje, svetlo koje osvetljava pult zaposlenima iza recepcije ili svetlo koje osvetljava sto u restoranu. Osim toga, usmereno svetlo može da ima i čisto estetsku primenu, kao kada je usmereno da naglasi određeni objekat ili scenu, kao što je svetlo kojim osvetljavamo skulpturu, fotografiju, sliku, logotipa hotela ili slično.

Svetlo kao akcenat u prostoru, takođe, samo po sebi može biti atrakcija u enterijeru. Takvi primeri su svetlosne skulpture, svetlosne trake raznih intenziteta i boja, ali i rasvetna tela kao skulpture. Neretko u enterijerima hotela, posebno u javnim delovima kao što su holovi i restorani, nailazimo na fantastične primere lustera koji su glavni akcenat u enterijeru. 

Druga dva tipa svetla, usmereno i svetlosni akcenat, po spektru boja i po jačini mogu biti veoma različita, zavisno od namene i dizajna enterijera. Ipak, u sobama, restoranu i spa centrima dizajneri enterijera se najčešće odlučuju za tople nijanse svetla. Sa takvim izborom stvara se ugodna atmosfera i mogućnost greške svodi na minimum.

Jednostavna rešenja najbolja

Pravilnim izborom i ugradnjom rasvete, prostor hotela se i te kako može oplemeniti i podići na viši nivo. Ovaj specifičan element enterijera ne treba olako shvatiti, već ga treba prepustiti stručnjacima. Dizajneri enterijera uz light-designer-e, različitim metodama i alatima optimizuju rasvetu u enterijeru, a uz profesionalne 3d simulacije i vizuelizacije, investitor može unapred da zna kako će izgledati svetlo u njegovom objektu i da li mu to odgovara.

Jednostavna rešenja rasvete, koja neće preterano agresivno delovati u enterijeru, su najčešće i najbolja, naročito u sobama i kupatilima. Svakako je po neki dramatučan akcenat dozvoljen u holovima i restoranima.

Fleksibilnost i mogućnost slojevitog korišćenja rasvete, takođe su značajni. Na taj način prostor može biti multifunkcionalan, ili se lako prilagoditi različitim profilima gostiju. U istom prostoru jakim svetlom i uključivanjem svih izvora svetla jednovremeno, postižemo utisak javnog prostora, utičemo na budnost i koncentraciju, dok, smanjenjem osvetljenja i utopljavanjem dobijamo na intimnosti. Pravilnom instalacijom rasvete treba omogućiti mogućnost kombinovanja rasvete.

Takođe, treba razmišljati i o raznolikosti i korišćenju različitih tipova rasvete i svetlosnih izvora u različitim delovima hotela. Po položaju, ne samo po tipu može se kombinovati plafonska, stona, zidna i podna rasveta. Svetlosni izvori mogu biti ugradni ili nadgradni, skriveni, ili slobodnostojeći. Na taj način, i pored nekih unificiranih ili konfekcijskih modela, može se uticati na kvalitet dizajna enterijera.

Preporuka: rasveta „eco friendly“

Jedno od opštih pravila kod dizajna rasvete u enterijeru jeste da treba izbegavati izvore svetla u nivou ljudskog oka ili na podu, sa snopom koji je usmeren ka pogledu, zbog mogućeg efekta zaslepljivanja i neprijatnog osećaja korisnika.

Uz dobar dizajn i pravilnu instalaciju rasvete, veoma je važno i njeno redovno održavanje, kako bi se izbegli veći kvarovi na elektro-instalacijama ili oštećenja u enterijeru, ali i sprečilo nepotrebno povećanje potrošnje energije.

U svim segmentima dizajniranja, ugradnje, korišćenja i održavanja rasvete u hotelima, uvek treba podržavati ekološka rešenja. Ugradnja LED rasvete, uštedeće 80% energije, imaće duži rok trajanja od standardne, ali će imati bolji efekat i na okruženje.

U sobama, toaletima i pomoćnim prostorijama hotela, preporučuje se korišćenje senzora za rasvetu koja se uključuje samo ukoliko je potrebno. Naprednija tehnologija pametnih zgrada omogućava i kontrolu, i uspostavljanje konstantnog nivoa osvetljenja u prostorima, senzori prepoznaju koliko je dodatnog svetla potrebno i automatski uključuju i isključuju ili dimuju izvore svetla.

Mogućnosti igre svetlom i dizajna su fantastične. Isti predmeti pod različitim osvetljenjem izgledaju drugačije. I kao što se lice u oku posmatrača pravilnim osvetljenjem može podmladiti, tako se i prostor u rukama profesionalaca može ulepšati, učiniti zanimljivijim ili prijatnijim.

Tekst je objavljen u časopisu Turistički Svet, broj 91.