Spoljni izgled hotela: Remek-dela ili simboli neukusa i kiča?!

Svaki hotelski objekat, predstavlja estetski neraskidivu celinu u očima gosta, kako enterijerski, tako i spolja, kao i kada su u pitanju usluge i udobnosti. Koliko god se trudili da se preko medija i interneta hotel predstavi kroz sve svoje sadržaje i koliko god enterijer hotela bio značajan, većina ljudi će hotel doživeti samo kao “zgradu”, odnosno spolja, bez da ikada budu njegovi gosti ili kroče u njegov enterijer i osete atmosferu  iznutra. zato je veoma važno kakvu poruku šalje izgled hotela spolja, da li predstavlja simbol neukusa i kiča ili je zahvaljujući neverovatnim formama pravo remek-delo i ukras u svom okruženju.

Svaki hotelski objekat predstavlja neraskidivi deo svog okruženja i može uticati negativno ili pozitivno na njega. Može se uklopiti i stopiti sa okruženjem ili može odskakati od okoline, predstavljati svojevrstan beleg, akcenat, bilo u gradskom tkivu, rezidentalnom okruženju ili prirodnom ambijentu. Uklapanjem u ambijent, smanjuje se mogućnost da arhitekta promaši, i od silne želje da nametne i istakne, napravi simbol neukusa i kiča. Ali, u rukama iskusnih arhitekata, objekti hotela mogu dobiti neverovatne forme i postati prava remek-dela.

U skladu s duhom vremena i u trendu

Objekat hotela svojim spoljnim izgledom, donekle, treba da nas uvede u ono što nas očekuje unutra. Sigurno bi se danas retko ko odlučio da svakodnevno nosi odeću ili frizure iz srednjeg veka, tako i fasade novih objekata treba da budu spolja u skladu sa duhom vremena i u trendu. To ne mora uvek da znači blještanje čelika i stakla. Moderna arhitektura i fasada može biti i ekstravagantna i elegantna. Možda se mogu uvesti elementi klasičnih fasada, u smislu proporcija, boja, materijala, ali nikakvo bukvalno kopiranje klasične ornamentike ne može se smatrati ukusnim.

Uticaj na tip i estetiku fasade, osim okruženja i stilskog opredeljenja investitora i arhitekte, ima, na prvom mestu, i sam tip objekta ili hotela. Samo oblikovanje zgrade, biće drugačije kod malog hotela ubačenog u gradsko tkivo od hotela-oblakodera, ili razuđenog kompleksa-resorta smeštenog u prirodno okruženje.

Osim pojavnosti i estetike, fasada ima i druge, veoma značajne funkcije. Ona služi da razdvoji prostor na spoljni i unutrašnji, ili da ih, možda, spoji. Razdvajanje prostora je vizuelno i u vidu zaštite od spoljnih uticaja – niske ili visoke temperature, vetra, padavina, sunca. Kao takva mora da zadovolji sve zahtevne tehničke uslove, jer govorimo o vremenu u kome se vodi računa o uštedi energije i u isto vreme maksimalno brine o udobnosti korisnika. Kada govorimo o fasadi, treba imati na umu energetsku efikasnost objekta, i razvijati svest o održivom razvoju i zelenoj arhitekturi. Osim što lepo izgleda ili privlači pažnju klijenata, “fasada” hotelijerima može doneti velike uštede u pogledu potrošnje energije, i smanjenja troškova u eksploataciji, ali i pri samoj izgradnji objekta. U skladu sa tim, u ponudi, na tržištu postoje brojna i odgovarajuća rešenja fasadnih sistema i fasadnih obloga, koja će odgovoriti na sve estetske i funkcionalne zahteve.

Elementi fasade, osim opisanih mogu biti i rasveta i zelenilo. Oba ova elementa mogu sakriti eventualne nedostatke, ali i oplemeniti izgled. Upotrebom fasadne rasvete, u noćnom ambijentu hotel se može akcentovati, ali mu se može dati i potpuno drugačiji izgled od dnevnog, igrom svetlosti i senki. Zelenilo se može postaviti na sam objekat, u ugrađenim žardinjerama, ili kroz zelene zidove, ili se može staviti u neposredno okruženje i uokviriti objekat.

Različito a odlično uklopljeno...

Primer fasade hotela “Sheung wan hotel”, rad arhitekte Thomasa Heatherwicka, u Sheung wan distriktu Hing Konga, predstavlja fasadu koja je akcenat u okruženju i na više načina skreće pažnju na sebe. Pre svega, ovaj objekat svojom visinom i spoljnim izgledom dominira u urbanom pejzažu, i primer je modernog arhitektonskog izraza koji je stilski perfektan, različit a odlično uklopljen u okruženje.

To je nova zgrada hotela od četrdeset spratova smeštena u deo grada u kojem je uobičajena gradska vreva na ulicama i oseća se miris ribe. Fasada, je kao odgovor na to dosta zatvorena, bez velikih staklenih otvora. Igrom malih kubusa u oblikovanju, odgovara živoj atmosferi okruženja. Spoljni oblik hotela dosta je skladno povezan sa enterijerom, pa zajedno čine harmonično uklopljenu dizajnersku celinu.

“Lotte Buyeo Resort Baeksangwon” u Južnoj Koreji, rad projektanata Kim Seunghoy (Seoul National University) i KYWC Architects, još je jedan primer objekta hotela, koji svakako svojom veličinom i izgledom privlači pažnju. Objekat hotela, resorta je slobodnostojeći i sastoji se iz dva zakrivljena, potkovičasta dela. Sami oblici diktirali su zalučeni oblik fasade, koja predstavlja spoj tradicionalnog i savremenog. Zatvoreni, unutrašnji, fasadni zid “ukrašen” mnoštvom raznobojnih elemenata, podiže se i pravi pozadinu drvenim objektima tradicionalne arhitekture, i tako ih podržava ali i ističe.

Spoljni deo “potkovica” je potpuno drugačiji u smislu dizajna i boja fasade u odnosu na unutrašnji, što je još jedna zanimljiva karakteristika izgleda ovog objekta. U odnosu na unutrašnju šarenolikost i razigranost, izgledom je hladniji i elegantan, po najvišim estetskim normama.

Osim fantastične fasade ovaj objekat je značajan i po tome što predstavlja novi tip organizacije hotela, uz maksimalno iskorišćenje prostora, kroz specifično postavljanje hotelskih soba oko koridora u obliku potkovice. Ova organizacija je odgovor autora na zahteve investitora i veliki kapacitet hotela.

Pečat ali i poruka

Potpuno drugačiji primer, ali jednako dobar i uspešan je fasada Hotela u Parizu, projektanta ArtefactoryLab iz Pariza. Objekat je potpuno uklopljen u okolinu, tako da je podržava i oblikovno, i po primenjenim materijalima i bojama, a ipak nosi u sebi nešto stilski karakteristično za autora. Potpuno moderna fasada, elegantna, proporcionalno skladna, spaja klasičnu fasadu objekta levo i “modernu” fasadu objekta desno u celinu, i kao takva, definitivno doprinosi podizanju kvaliteta uličnog fronta i okruženja.

Po kom god principu radili objekat, ne treba zaboraviti da svaki arhitektonski objekat iz prošlih vremena ili danas ostavlja svojevrstan pečat, ali i poruku u gradskom tkivu ili prirodnom okruženju u kom se nalazi.

Tekst je objavljen u časopisu Turistički Svet, broj 85.