Kongresni sadržaji – motor razvoja destinacije

Za arhitekte i dizajnere uvek je poseban izazov osmisliti, dizajnirati, opremiti ili rekonstruisati kongresne prostore. Još veći izazov pred struku urbanista i arhitekata se postavlja kada gradske vlasti, ili privatni sektor, prepoznaju mogućnost da izgrade i ponude infrastrukturu, tj. prostor za potrebe kongresa, sajmova, seminara.

Brojni su svetski primeri građevinskih mega-struktura, kompleksa u okviru kojih preovlađuju sadržaji kongresnog centra i hotela. Na taj način moguće je oživeti devastirane delove grada, kao što su zapuštena priobalja, napušteni industrijski kompleksi, i slično. Osim toga, investiranjem i izgradnjom ovakvih sadržaja u manjim, ekonomski nedovoljno razvijenim područjima i gradovima, može se značajno uticati na razvoj i podizanje kvaliteta sredine. Ovakva praksa datira na našim prostorima od ranije, gde se u hotelima u banjama i na planinama održavaju kongresi i forumi van osnovne turističke sezone, tako da su brojni objekti sa potrebnim prostornim sadržajima u čiju bi se obnovu ili renoviranje trebalo upustiti.

Čuvena multifunkcionalna svetska zdanja
U svetu postoji konstantna praksa ulaganja u ovu vrstu turizma i izgradnje velikih kompleksa i multifunkcionalnih zdanja. Jedno od njih je urbanistički i arhitektonski reprezentativno zdanje – New Rome-Eur Convention Centre and Hotel, koji se prostire na ukupno 55.000 m2! Nalazi se u samom centru Rima i predstavlja najveću građevinu koja je u ovom gradu izgrađena u poslednjih 50 godina. Njegova upečatljiva pojava sadrži deo sa karakterističnom arhitektonsko-oblikovnom strukturom CLOUD (oblak) unutar staklene kocke. Tehnološki inovativan, ovaj deo je napravljen u skladu sa naprednim ekološkim principima. Deo koji podseća na oblak je u stvari kongresna dvorana sa oko 1.800 mesta, dok ostatak staklene „prizme“ sadrži manje kongresne dvorane i sale za sastanke, kao i prostore za koktele za još ukupno 6.000 posetilaca. Hotelski deo ima kapacitet od 439 smeštajnih jedinica.

Sledeća, ne manje atraktivna struktura je Malmö Live u Švedskoj – multifunkcionalni arhitektonski kompleks, koji sarži i hotel i kongresni centar, kao i koncertne dvorane. Dizajniran je i izgrađen tako da predstavlja novi urbani reper grada. Veoma značajan i oblikovno, ekonomski i funkcionalno, nudi velike kapacitete za različita dešavanja, uz odličnu lokaciju uz samu obalu.

Osnovni funkcionalni principi
Ukoliko govorimo o dizajnu samih kongresnih prostora u okviru objekata hotela, bilo da se radi o velikim kongresnim dvoranama kapaciteta za više od 1.000 osoba ili jednostavnijim salama za sastanke sa svega desetak stolica, moramo biti svesni da postoje osnovni funkcionalni principi koji se moraju ispoštovati. Ovi principi odnose se na nesmetanu komunikaciju, kako vizuelnu, tako i audio. Učesnici moraju jasno sagledavati, čuti i razumeti prezentere ili predavače. To se postiže, pre svega, pravilnom organizacijom prostora i rasporedom mesta posmatrača, poštovanjem propisa i zakona fizike, koji se odnose na prostiranje zvuka, a onda i primenom video i audio tehnologija. Pažnju treba obratiti na svetlo i dati mogućnost promene nivoa osvetljenja u skladu sa potrebama potencijalnih korisnika. U slučaju postojanja izvora prirodnog dnevnog svetla, obavezna je instalacija sistema za zamračivanje, u vidu spoljnih ili unutrašnjih black-out zastora. Sistemi ventilacije i klimatizacije moraju besprekorno funkcionisati, a naročito sistemi zaštite u slučaju požara.

Dizajn enterijera
Sam dizajn enterijera je takođe važan. Prostor dvorana sa fiksiranim stolicama je u organizacionom smislu nepromenljiv – auditorijum nasuprot bine ili platforme. Prostor auditorijuma je nefleksibilan i ostaje isti, dok prostor bine treba osmisliti tako da se što jednostavnije može prilagoditi različitim potrebama i zahtevima. Ovakve dvorane najčešće se dizajniraju i izvode kao veoma moderne, uz upotrebu najsavremenijih materijala i tehnologija.

Kod nešto manjih, jednostavnijih sala i dvorana, koriste se pomične stolice, ili stolice i stolovi. Ovakav prostor je prilagodljiviji, često se može koristiti u druge svrhe, na primer, kao sala za venčanja ili proslave. U ovakvim ambijentima, akcenat se stavlja na dizajn plafona i rasvetu, i može se dizajnirati kao moderan, ili sa elementima klasike. U okviru objekta treba planirati ostavu za odlaganje, kako bi se sala ispraznila od nameštaja, ukoliko je potrebno.

Konferencijske sale u hotelima
Najmanje jedinice – sale za sastanke, mogu se nalaziti u hotelima kao prateći sadržaji kongresnih centara, ili samostalno, kao jedini sadržaj poslovnog tipa. Svi organizaciono-prostorni principi koji važe za veće prostore, mogu se primeniti i ovde. S obzirom na manji prostor, ovde je važno da se uređaji za video prezentaciju (video-bim platna ili monitori) postave tako da ih svi učesnici mogu sagledati. Ovakve sale opremaju se stolom za sastanke za najmanje 10 osoba. Dizajn enterijera je najčešće moderan, od minimalističkog do luksuznog, a poseban VIP efekat može im dati pogled na gradsku panoramu ili prirodno okruženje, ukoliko se smeste na vrh objekta hotela.

Položaj konferencijskih sala, ili čitavog konferencijskog dela hotela, projektuje se kao odvojen i nezavisan od smeštajnog dela. Ova funkcionalna celina bi trebalo da ima odvojen ulaz, ili nezavisan i kontrolisan prilaz od spolja. Međutim, treba voditi računa da se obezbedi nesmetana „suva“ komunikacija za korisnike koji su smešteni u okviru objekta. Posebno je značajno obezbediti nesmetanu dostavu hrane i pića, najčešće preko ofisa hotelske kuhinje, ostvarivanjem vertikalne ili horizontalne veze. U okviru poslovno-kongresnog dela hotela, planiranje i dizajniranje osnovnih pratećih sadržaja – ’snack pointa’, lounge delova i VIP salona, jednako je važno. Kapacitet i izgled ovih prostora zavisi od kapaciteta i tipa hotela.

Na posletku, da rezimiramo – bilo da se radi o velikim kongresno-hotelskim objektima, ili manjim zgradama koje kao prateći prostor nude sale za sastanke i seminare, ovi sadržaji značajno utiču na povećanje kvaliteta sredine, ili čitavog područja u kom se nalaze. Uz racionalno planiranje kapaciteta i održivosti, potencijalnim korisnicima treba ponuditi kvalitetno osmišljen i prijatno dizajniran prostor.

Tekst je objavljen u časopisu Turistički Svet, broj 83.