Hotelski i ugostiteljski objekti - Specijalizovani za venčanja

Hotele specijalizovane za venčanja, kao i ugostiteljske objekte sa salama namenjim za ovu priliku nalazimo sve češće u praksi. Nevolja je što gotovo i ne postoji stručna literatura, pravilnici i uputstva vezano za njihovu organizaciju, klasifikaciju ili dizajn. Naime, u drugoj polovini prošlog veka u ovu svrhu služile su restoranske sale većih gradskih hotela ili veći restorani, što se praktikuje i u svetu. Tek poslednjih 15-tak godina, zbog nedovoljnih kapaciteta ili neadekvatnog izgleda pomenutih objekata, grade se sale ili "hale" koje se koriste samo za organizovanje proslava venčanja. Zato je korisno i za mnoge u tom poslu zanimljivo da saznaju kako da naprave adekvatan objekat a da u nekoj „sitnici“ ne pogreše.

Bez obzira na stilske odrednice, lokacije ili ciljnu grupu korisnika, možemo izdvojiti neke zajedničke karakteristike objekata ovog tipa.

Idealna lokacija: predgrađe
Lokacije na kojima se grade sale za venčanja nalaze se u predgrađima, što je uslovljeno potrebnom površinom placa na koji može da se smesti objekat većih dimenzija, ali i potrebom da se obezbedi veliki broj parking mesta. Ovakvi objekti su slobodnostojeći i ističu se u okruženju.

Celina bez vizuelnih i prostornih prepreka
Šta je zaista funkcija ovog tipa ugostiteljskog objekta, koji su potrebni sadržaji i da li se oni poklapaju sa sadržajima jednog hotelskog objekta, predstavlja temu za istraživanje. Tema za istraživanje jeste i način na koji se ovi objekti mogu kategorisati.

Kada govorimo o funkciji, možemo za primer uzeti sadržaje koje sale za venčanja i proslave najčešće imaju, kao i na dimenzionisanje pojedinih delova objekta u skladu sa planiranim kapacitetima.

Funkcionalni delovi su: sala, kuhinja, smeštajni deo, blok sa toaletoma i eventualni dopunski sadržaji.

Prostor same sale dimenzioniše se prema očekivanom broju zvanica. Po pravilu, planira se površina od 1,2 do 1,4 kvm po korisniku, s tim što treba obratiti pažnju na dodatno dimenzionisanje plesnog podijuma i dela za muziku. Pri organizaciji čitave zgrade, kuhinju i ulaz za goste treba postaviti tako da ne dođe do ukrštanja putanja kretanja gostiju i osoblja. Ukoliko postoji zahtev za povremenom podelom sale na dva dela, za organizovanje dva različita događaja, mora se voditi računa o planiranju i razdvajanju ulaza i uslužnog dela. Toaleti se mogu koristiti kao zajednički. Za pregrađivanje same sale koriste se pokretni paneli, sa klizačima koji se smeštaju u plafonu. Njihov položaj se planira pri dizajniranju prostora, kako bi se pravilno ugradili i obezbedili termo-zvučnu izolaciju kada je potrebno.

O načinu izgradnje, konstrukciji sale, kao i o instalacijama koje su neophodne za komforno funkcionisanje, može se napisati čitavo poglavlje. Najvažnije je da prostor bude jedinstvena celina, bez vizuelnih i prostornih prepreka, ukoliko je moguće i bez stubova. To se postiže pravilnim izborom i projektovanjem konstruktivnog sistema, u saradnji sa stručnim licem. Značajna je i visina samog prostora sale, koja za veće objekte ne bi smela biti ispod 4,5m. Iznad plafona smeštaju se sistemi ventilacije i klimatizacije, kao i rasveta.

Kuhinja bi trebalo da bude obavezan deo ovakovog objekta. Pri dimenzionisanju ovog bloka računa se sa punim kapacitetom. Svaki vid keteringa ili dostave gotove hrane bi trebalo isključiti. Eventualni ustupak je dostava poslastičarskih proizvoda - torti i slatkiša. Uz kuhinju treba da postoji magacin pića sa distribucijom. Sva pravila postavljanja ovih sadržaja u svemu su ista kao za hotelsku kuhinju i njihova tehnologija mora biti urađena od strane ovlašćenog, stručnog lica.

Apartman za mladence
Potreba korisnika za smeštajnim delom, dovela je do toga da pojedini vlasnici i menadžeri unaprede svoje objekte i uvrste apartmane i sobe u svoju ponudu. Smeštajni deo je manjeg kapaciteta u odnosu na ostale hotelske objekte, sadrži deset do dvadeset jedinica.

U sklopu ove celine, obavezan je apartman za mladence. Njegovoj organizaciji i uređenju posvećuje se posebna pažnja da bi se dobio prostran i bogato uređen enterijer. Po pravilu ovakav apartman sadrži sledeće prostore: ulaznu partiju sa garderoberom, prostoriju koja služi za pripremanje, oblačenje i šminkanje neveste, spavaći deo i kupatilo. Svaki od navedenih delova mora biti opremljen na odgovarajući način: deo za pripremanje,šminkanje i oblačenje, treba osmisliti tako da sadrži veliki toaletni sto, sa rasvetom, deo sa sofom za odmor i dovoljno prostora za oblačenje venčanice, s obzirom da u tome ponekad učestvuje i više od četiri osobe. Ukoliko govorimo o objektu više kategorije, poželjno je osmisliti spa-like kupatilo sa velikom hidromasažnom kadom, dva umivaonika i izdvojenim toaletom. Pri dizajniranju enterijera može se dopustiti malo preterivanja, ali u granicama ukusa.

Ostale smeštajne jedinice, mogu biti uređene u skladu sa željenom kategorijom objekta.

Blok sa toaletima je takođe obavezan sastavni deo ovakvog objekta. Nivo opremljenosti i dizajna toaleta je u direktnoj proporciji sa nivoom objekta. Toaleti mogu biti prostrani, sa dodatim delom za šminkanje i odmor uz ženski deo. Međutim, minimalan broj kabina, umivaonika i pisoara propisuje pravilnik o kategorizaciji za restorane, prema kapacitetu.

Ima još sadržaja koji mogu unaprediti kvalitet ovakvog objekta. To može biti spa centar ili dizajniran vrt, kao dodatni deo za proslave na otvorenom.

Elegantno, atraktivno, s notom luksuza
Na nivo objekta, pod pretpostavkom da su osnovni standardi ispunjeni, direktno utiče izgled i dizajn enterijera i eksterijera, primenjeni materijali, oprema i rasveta. Bez obzira na stil objekta (moderan, klasičan, rustičan), rešenje mora biti elegantno i skladno.

Ukoliko kritički analiziramo objekte ovog tipa, možemo primetiti da pojedini izgledaju kao oplemenjene industrijske hale, obložene aluminijumskim panelima. Njihova spoljašnost proizilazi iz konstrukcije, ali i težnje investitora da rešenje bude što ekonomičnije. Ovi objekti su hladni, imaju elemente hi-teck arhitekture, sa dosta spot ili led rasvete i po pravilu su zatvoreni ka spoljašnosti. Da bi se prikazalo kakav je ambijent unutra, postavlja se LED ekran na fasadu koji daje sliku bogato dekorisanog enterijera.

Druga krajnost u arhitekturi ovakvih objekata, je kombinacija neoklasičnih elemenata kojima je "okićena" fasada uz primenu pastelnih tonova i kamena na ulaznom delu, kako bi se stvorio privid "luksuza".

Uz savete i uključivanje stručnjaka, moguće je doći do rešenja za ovaj "novi" tip ugostiteljskog objekta koje bi bilo dovoljno elegantno, atraktivno, i sa notom luksuza. Pre svega, fasada i eksterijer s okruženjem, korisniku treba da poručuje (i bez LED ekrana) kako izgleda enterijer i kakvu uslugu može da očekuje. Različitim oblikovnim elementima i fasadnim maskama od adekvatnih materijala, može se doprineti "iluziji" savršenog dana ili savršenog događaja.

Ulazna zona u objekat je veoma važan element u eksterijeru, ali i u enterijeru objekta. Podignut ulaz koji je naglašen bogatim stepeništem odgovara ovom tipu objekta. Ispred samih ulaznih vrata mora se ostaviti prostora za komotno kretanje i komunikaciju, ali se posebna pažnja treba posvetiti i elementu nadstrešnice. U ulaznom delu, spolja i unutra mogu se predvideti razni tipovi fontana, kako bi oplemenili prostor. Pravilno osmišljena rasveta može znatno uticati na ambijent.

Prilaz objektu treba da bude otvoren, a okruženje maštovito osmišljeno sa elementima popločanja i hortikulturnog uređenja.

Zelenilo i dekoracija – obavezan detalj
Posebnu pažnju treba posvetiti mestima u objektu ili u eksterijeru koji će biti dobre pozadine za fotografisanje. Elementi u eksterijeru su: vrt, fontana, ulazni postament, balkon mladenačkog apartmana. U enterijeru je to ulazna partija i hol. Ove zone treba da su naglašene i atraktivnog dizajna, elementi kojima se to postiže su: plafonska rasveta, predimenzionisani, atraktivno obrađeni stubovi, monumentalno stepenište, zanimljive forme ograde, elementi vode – japanske fontane, klasične fontane, vodeni zidovi, i kao obavezan detalj zelenilo i dekoracija. U ovim zonama treba odabrati luksuzniju završnu obradu: kamen, drvo, dekorativne zidne boje ili obloge, staklo.

Svakako, ovaj tip ugostiteljskih objekata je posebno zanimljiv za investitore, ali i dizajnere. S obzirom na specifičnu namenu, investitori imaju interesa da ulažu u izgradnju dok klijentela zahteva atraktivan dizajn i dobru uslugu. Kako se ovi objekti mogu koristiti ili rentirati i u druge svrhe, na primer za novogodišnje proslave, dečije tematske predstave, poslovne prijeme, kongrese ili mini sajmove, uz dobar marketing i ulaganje u kvalitetan i privlačan izgled zgrade i okruženja, mogućnosti za profit su otvorene i – gotovo neograničene.

Tekst je objavljen u časopisu Turistički Svet, broj 74.