Organizacija i dizajn hotelske sobe - Do novog izgleda brzo i jednostavno!

U toku eksploatacije hotelskog objekta, kvalitet prostora opada na dva nivoa. Prvi nivo je materijalni i pod njim podrazumevamo habanje nameštaja, inventara i podnih obloga, prljanje, smanjenje funkcionalnosti tehničkih uređaja i instalacija. Drugi nivo je estetski ili stilski, gde delovi uređenja objekta “izlaze iz mode”, vizuelno prestaju da odgovaraju nivou usluge koju hotel treba da pruži korisnicima. Da bi održali ili povećali rang hotela u toku vremena, možemo intervenisati na dva načina – tekućim održavanjem i povremenim osvežavanjem objekta ili kompletnom rekonstrukcijom i renoviranjem. Brzo i jednostavno moguće je izvršiti pregrađivanje, promeniti podove ili podne obloge, boju zidova ili tapete,tekstil, nameštaj a najbrže i najmanje komplikovane promene mogu se izvršiti novim aksesoarom.

Osim rekonstrukcijom, koja je zahtevan i skup poduhvat koji može doneti neverovatne rezultate, prostor hotela i hotelska soba može se oplemeniti i unaprediti i na drugi način, uz manja ulaganja i fazno izvođenje radova.

Pravila, propisi i standardi
Za organizaciju svake prostorne celine, pa tako i hotelske sobe postoje utvrđena i pisana pravila. Svako ko je ikada boravio u hotelu zna da je opiše. Hotelska soba, ili smeštajna jedinica hotela sastoji se iz ulaznog dela koji sadrži garderober sa sefom i ogledalom, toaleta i dela u kom se spava (boravi). Pored osnovne organizacije, prilikom rekonstrukcije i u okviru predviđenih radova, mora se voditi računa o propisima, koje izdaje nadležno ministarstvo, kako bi se ostvarila željena kategorizacija objekta.

Ti propisi se odnose na nivo opreme, sadržaje hotela, ali i na organizaciju i veličinu određenih prostora. Propisi koji se odnose na hotelsku sobu određuju površinu i visinu prostora kao celine, ali ne određuju međusoban odnos njenih delova. Ovde postoji slobodan prostor za dizajnera da sobu organizuje, pozicionira nameštaj i opremu, tako da se dobije skladna i funkcionalna celina za korišćenje, ali i nesmetano kretanje.

Materijali za brzo i jednostavno pregrađivanje
Savremeni materijali koji su nam dostupni kada krenemo u preuređenje su raznovrsni, ali dobrim pristupom i informacijom, možemo napraviti racionalan izbor. Ukoliko je potrebno napraviti pregrade u prostoru, možemo računati na lake sendvič zidove. Naziv se odnosi na gips-kartonske višeslojne sisteme, sa integrisanom izolacijom. To su visokostandardizovani i atestirani materijali, koji u zavisnosti od izbora sistema imaju potreban nivo zaštite od buke, čvrstinu, otpornost na požar.

Ukoliko pravimo podele prostora unutar smeštajnih jedinica, to možemo učiniti i raznim enterijerskim pregradama, koje imaju čisto estetski ili estetsko-funkcionalni karakter. Ovakvim načinom pregrađivanja se može uštedeti na prostoru, i dobiti zanimljiv izgled enterijera, prilikom odvajanja dnevnog dela apartmana od dela za spavanje, ili delimično odvajanje prostora za kupanje i umivanje od sobe.

Podovi i podne obloge
Uz pod hotelske sobe vezuje se itison, kao i brojne varijacije ovog proizvoda. Bez obzira na kvalitet i dizajn, ovakav pod se vezuje za konfekcijsko rešenje, ne deluje naročito luksuzno, po nekim mišljenjima i nivo higijene, kao i kvalitet taktilne površine mogu biti sporne tačke, kada su itisoni u pitanju. Međutim, industrija i proizvođači imaju rešenje i odgovore za sve vrste prostora i svaki nivo opremanja. Proizvođači itisona nude veliki dijapazon boja, dizajna i načina uklapanja. Dostupne su i varijante izrade šara po nacrtu, po dizajnu enterijera, sečenjem na CNC mašinama po zahtevu dizajnera.

Najpraktičniji su itisoni koji dolaze u pločama 50 x 50 cm, i nema posebnih zahteva za ugradnju. Lepkovi koji služe za fiksiranje ove podne obloge ne zahtevaju prethodnu pripremu i ne oštećuju prethodnu podlogu tako da ploče možemo postavljati preko parketa, keramike. Delove možemo zasebno menjati ukoliko se na nekim mestima pod ošteti.

Druga, prihvatljiva vrsta podne obloge koja je dostupna su svakako laminatni podovi. Veoma su zastupljeni i popularni u današnje vreme, s obzirom na atraktivnu cenu i dizajn, kao i veoma laku i komfornu ugradnju. Postoje i bolje, unapređene verzije laminatnih podova, i od prirodnog drveta, ali i sa dosta većom cenom. Kod laminata treba voditi računa na klasu koja označava otpornost na habanje, kojom je označen svaki proizvod.

Granitna keramika, kamen i keramičke pločice za podne obloge treba koristiti u toplim zonama, u morskim hotelima, ali ih je moguće ugraditi i u delove smeštajnih jedinica gde postoji podno grejanje.

Parket, u većini slučajeva, nije pogodan za podove hotelskih soba, osim visokokvalitetnog koji zadovoljava sve potrebne zahteve i standarde za ove prostorije.

Ukoliko postojeći pod želimo da zadržimo, možemo dobiti elegantniji enterijer zamenom lajsni na sastavu poda i zida. Jedan od predloga je postavljanje visoke, bele, profilisane lajsne, uz šta ide i postavljanje adekvatnih plafonskih lajsni.

Završna obrada zidova: Boje i tepete
Ono što se podrazumeva kada je u pitanju tekuće održavanje jeste promena boja zidova - Higijensko krečenje – a to je i najjednostavniji način da se osveži enterijer. Na tržištu se može naći mnoštvo boja za zidove različitog kvaliteta i različite cenovne kategorije. Treba obratiti pažnju na to da ne budu toksične i da su paropropusne kako bi zidovi mogli da „dišu“ i kako bi ambijent bio zdrav i prijatan. Boje mogu biti standardne i dekorativne (štuko, satinato i sl.). Ako želimo da primenimo bilo koju od tehnika sa dekorativnim bojama, zidovi moraju biti idealno ravni i izgletovani, zidna površina mora biti dobro pripremljena, u protivnom ceo poduhvat će ličiti na grešku. U slučaju da nam zidovi nisu idealni odlučićemo se za obične boje, tapete ili zidne stikere. Dezen i boju je lako izabrati, kada znate šta želite. Isto je sa tapetama ili zidnim stikerima (2d ili 3d).

Zidne tapete su dostupne u mnoštvu boja, dezena i kvaliteta. Prostor hotelske sobe može se osvežiti akcentovanjem jednog zida tapetom, preporučljivo je da to bude zid iznad uzglavlja kreveta.

Pored tapeta, u ovu svrhu koriste se i zidni stikeri u 2D ili 3D varijanti, u izabranom dezenu ili u zahtevanom dizajnu.

Tekstil
Tekstil, iz aspekta preuređenja hotelske sobe, ne posmatramo samo kao parče dekorativne tkanine. Ovaj element enterijera se lako može zameniti, i zahvalan je u brzim preuređenjima, a dosta utiče na izgled i udobnost prostora. Kada biramo tekstil, obavezno sagledavamo karakteristike i sastav materijala, odnos cene i kvaliteta. Sintetički materijali su jeftiniji, dekorativniji i sigurniji. Napravljeni su i dizajnirani tako da zadovolje standarde: visoka otpornost na habanje, cigaret test najvišeg nivoa, nisu zapaljivi, ne prenose požar, ne upijaju tečnost, imaju dobru paropropusnost. Ove materijale možemo koristiti u većini enterijera, ali ne i u luksuznim. Skupe tkanine su daleko boljeg kvaliteta i izgleda, ali lošijih karakteristika. Ako hoćemo vrhunski luksuz, moramo izabrati svilu, saten, kašmir, baršun i pamuk, kožu. Ovi materijali se moraju i češće menjati, zahtevaju specijalna održavanja, kada je u pitanju protivpožarni aspekt, postoje tkanine koje su potapane u određene rastvore i imaju garanciju vatrootpornosti do npr. 15 pranja.

Nameštaj
Unošenjem atraktivnih i dobro dizajniranih komada nameštaja možemo znatno uticati na izgled hotelske sobe. U već postojeći prostor možemo dodati stolicu, sofu, toaletni sto, bilo šta od komadnog nameštaja što može delovati kao skulptura, nametati se ili izdvajati po boji i obliku. Ukoliko uklopimo sa dezenom prekrivača, jastuka, nekim aksesoarom, to može biti pun pogodak.

Tema uzglavlja kreveta u hotelskim sobama, može se zasebno razmatrati, s obzirom na primere i dizajnerska rešenja koja se kreću od obične drvene ploče ili tapaciranog elementa, do čitavih skulptura sa integrisanom rasvetom. Promenjeno i obogaćeno uzglavlje može dati novi izgled čitavoj sobi.

Aksesoari
Aksesoari u hotelskoj sobi su: jastuci na krevetu, ogledala, slike i fotografije, činije i vaze - mogućnosti, koje imamo su velike, a osnovno pravilo je da po dezenu i stilu moraju biti uklopljeni u ambijent sobe i povezani sa ostalim elementima. Sveće i svećnjaci su veoma popularni i zahvalni.

Neke od grešaka koje se mogu napraviti kada se preuređuje prostor su bezazlene, a neke nisu. U estetskom i stilskom smislu, neko ima više ili manje uspeha i to može rezultirati time da uložimo novac, a da efekat i ne postoji, osim u higijenskom smislu. S druge strane, prilikom lošeg izbora materijala možemo korisnike i osoblje dovesti u opasnost.

Čak i sa ograničenim sredstvima, uz plansko korišćenje možemo uraditi dosta. Za svaki prostor postoji adekvatno rešenje, a krajnji rezultati preuređenja prostora mogu biti: viši rang hotela, zadovoljni klijenti i osoblje, i unapređenje poslovanja.

Tekst je objavljen u časopisu Turistički Svet, broj 72.