Zašto je za Srbiju bitan MICE turizam?

Nove investicije u Srbiju u poslednjih sedam godina dovele su do otvaranja novih aerodromskih terminala, konferencijskih sadržaja, hotela i puteva, što je rezultiralo značajnim poboljšanjem ponude za MICE turizam. Međutim, još uvek postoji mnogo prostora za rast i unapređenje ponude.

Poslovni, odnosno, MICE turizam, jedna je od najbrže rastućih grana turizma u poslednjih 20 godina širom sveta, a i u Srbiji. Termin MICE turizam se odnosi na pojedince ili grupe ljudi koji putuju na određene destinacije iz profesionalnih razloga, odnosno, u poslovne svrhe, ali se ne odnosi i na radnike na privremenom radu na određenoj destinaciji.

MICE je akronim od reči Meetings, Incentives, Conferences i Events, i odnosi se na sve ove podsegmente turizma. Individualna poslovna putovanja i korporativni sastanci zauzimaju najveći deo MICE turizma u Srbiji, slede konferencije i korporativni sastanci, zatim motivaciona (incentive) putovanja, koja podrazumevaju seminare, programe obrazovanja i treninge, i na kraju dolaze sajmovi svih vrsta. U različitim zemljama važnost i udeo ovih podsegmenata varira, u zavisnosti od razvijenosti područja i zastupljenosti određenih grana industrije.

Neophodna adekvatna infrastruktura
Konferencije i kongresi bi u Beogradu, ali i u celoj Srbiji, trebalo da budu daleko važniji i veći izvor prihoda u okviru turizma. Međutim, kako bi ovi događaji mogli da se organizuju u većem broju, neophodno je imati adekvatnu infrastrukturu, koja se najpre ogleda u prostorima za sastanke i predavanja, zatim u hotelskom smeštaju, ali u podjednakoj meri i u lakoći organizacije avionskog prevoza za dolazak na destinaciju, kvalitetu puteva kroz zemlju i ponudi dodatnih aktivnosti i sadržaja tokom boravka pojedinaca ili grupa u Srbiji. Nove investicije u Srbiju u poslednjih 7 godina dovele su do otvaranja novih aerodromskih terminala, konferencijskih sadržaja, hotela i puteva, što je rezultiralo značajnim poboljšanjem ponude za MICE turizam. Međutim, još uvek postoji mnogo prostora za rast i unapređenje ponude.

Ovaj segment turizma je posebno značajan i važan za razvijanje u zemljama kao što je Srbija, koje imaju izraženu sezonalnost turističkih poseta, zato što MICE segment, za razliku od klasičnog turizma, ima vrlo blagu sezonalnost. Iako određeni meseci poput maja, juna, septembra i oktobra globalno imaju primat za organizaciju različitih MICE aktivnosti u Evropi, ostali meseci tokom godine takođe mogu biti zanimljivi različitim privrednim granama, u zavisnosti od sezonalnosti njihovih poslovnih aktivnosti.

Najveći broj poslovnih putovanja u Srbiji traje između 1,8 i 3 dana i dešavaju se prevashodno tokom radne nedelje. Ovde takođe postoji prostor za razvoj, jer bi stvaranje motiva ovim putnicima da produže svoj boravak u zemlji imalo veliki pozitivan uticaj na profitabilnost celog sektora.

Planski razvoj na državnom nivou
Iz svega navedenog jasno je da je ovo segment turizma koji se mora razvijati planski i sistemski na državnom nivou. Pojedinačno unapređenje ponude od strane hotela, prostora za organizaciju događaja, kompanija koje se bave prevozom, organizatora skupova, foruma, kongresa i slično, odlično je i značajno, ali nedovoljno samo po sebi za pravljenje nekih osetnih pomaka.

Srbija u svojoj Strategiji razvoja turizma ima jasne planove za unapređenje ponude za ovaj segment i očekuje se da do 2025. godine priliv turista i prihoda u ovom segmentu poraste za 100% u odnosu na 2016. godinu, ukoliko se predviđeni projekti realizuju.

Tekst je objavljen u časopisu Turistički Svet, broj 83.