Jelena Kaličanin
Arhitekta i novinar
Jelena Đaković
Osnivač i konsultant za razvoj poslovanja Libra Consulting
Marina Franolić
Osnivač i organizator Adria Hotel Foruma
Peđa Filipović
Srpski wellness ambasador, osnivač WAPF-wellness akademije
Prof dr Dragica Tomka
Fakultet za sport i turizam iz Novog Sada