Turističke agencije koje su trenutno bez licence ne prestaju sa radom

10. February 2020
Turističke agencije koje su trenutno bez licence ne prestaju sa radom
Iako je APR izbrisao 215 turističkih agencija iz Registra turizma, to ne znači da one prestaju sa radom, već da jednostavno nisu ispoštovale proceduru u zadatom roku. Agencije i dalje mogu da podnesu zahtev za licence, ali ono što najviše zanima građane, ta procedura neće loše...
Leave a comment