TripAdvisor postaje društvena mreža za ljubitelje putovanja

20. September 2018
TripAdvisor postaje društvena mreža za ljubitelje putovanja
TripAdvisor namerava da lansira veb-sajt i mobilnu platformu nakon koje će postati najveća društvena mreža za ljubitelje putovanja u svetu. Nova društvena mreža TripAdvisor-a imaće za cilj da proširi zajednicu izvan putovanja i uključi poznate izdavače, poput Nacionalne...
Leave a comment