Reč struke: Destinacijski menadžment u korona-krizi

10. June 2020
Plitvice, foto: Tea Golja
Samo preduzimljivi odgovoran destinacijski menadžment može da osigura konkurentnost turističke destinacije  Uspešna destinacijska menadžment organizacija mora efikasno upravljati svim aspektima integrisanog destinacijskog proizvoda/doživljaja – ne samo marketingom i promocijom....
Leave a comment