Potpisan ugovor o koncesiji aerodroma "Nikola Tesla"

23. March 2018
Potpisan ugovor o koncesiji aerodroma
Kompanija Vinci Airporta potpisala je danas ugovor o koncesiji za beogradski Aerodroma Nikola Tesla, na period 25 godina. Ukupna nominalna vrednost ove transakcije je oko 146 mlrd EUR (1.461.508.000 EUR), a tu pripadaju jednokratna naknada, minimalne godišnje koncesione naknade i kapitalna ulaganja....
Leave a comment