Područje Begečke jame potencijal za razvoj specifičnih turističkih sadržaja

08. June 2022
Ilustracija, foto: pixabay
Ilustracija, foto: pixabay

Prostornim planom područja posebne namene Parka prirode Begečka jama, obuhvaćen je deo katastarske opštine Begeč, površine oko 1064,24 ha, a njegov nacrt kao i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu se nalazi na javnom uvidu do 5. jula.

Područje posebne namene predstavlja Park prirode Begečka jama sa kompleksom ritskih staništa, uključujući ostrva i peščane sprudove levog priobalja Begečke jame i odbrambeni nasip.

- Vizija uređenja planskog područja je da se obezbede uslovi za očuvanje, unapređenje, zaštitu i održivo korišćenje prirode, prirodnih vrednosti i njihovo uključivanje u politike prostornog razvoja - ističe se u Nacrtu Prostornog plana koji je izradio Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Na području posebne namene nalaze se:

Potcelina sa oznakom 1 je Jezero "Begečka jama" i kanal Begej sa kompleksom ritskih staništa;
Potcelina sa oznakom 2 je turističko – rekreativno područje;
Potcelina sa oznakom 3 je odbrambeni nasip.

Među prirodnim resursima poseban značaj imaće održivo i strogo konrolisano korišćenje vodnih resursa kao i zaštita voda od neracionalne privatizacije, zagađenja i neadekvatnog korišćenja. Vodeni tokovi Dunava, Save i Tise imaće multifunkcionalnu ulogu, u prvom redu za sve velike potrošače vode, saobraćaj i rekreaciju, uz povećanu pažnju kod ispuštanja otpadnih voda.

Opšta koncepcija prostornog razvoja treba da pored zaštite, obezbedi i unapredi pre svega zaštićeno područje, Park prirode Begečka jama i njegove prirodne vrednosti, prirodne ekosisteme i živopisne pejzaže, biološke i predeone raznovrsnosti, ali i celokupno plansko područje, pojašnjeno je.

Dodaje se da koncepcijom prostornog razvoja treba da se omogući i zadovoljenje naučnih, obrazovnih, duhovnih, estetskih, kulturnih, turističkih, zdravstveno-rekreativnih potreba i ostalih delatnosti usklađenih sa tradicionalnim
načinom života i načelima održivog razvoja.

U ovom planskom dokumentu, za zaštitu je predviđeno 45 prirodnih dobara, a Park prirode Begečka jama je naveden kao prirodno dobro za koje je predviđena revizija postojeće zaštite.

Vodno zemljište je namenjeno za održavanje i unapređenje vodnog režima, a posebno za:

  • Izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju vodnih objekata;
  • Održavanje korita vodotoka i vodnih objekata;
  • Sprovođenje mera koje se odnose na uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda, uređenje i korišćenje voda i zaštitu voda;
  • Sport, rekreaciju i turizam;
  • Izgradnju i održavanje linijskih infrastrukturnih objekata;
  • Postavljanje privezišta za čamce, kao i plutaćujeg objekta u smislu zakona kojim se uređuju plovidba i luke.

Prostori za rekreaciju i sport se planiraju prvenstveno u okviru turističko-rekreativnih područja. U okviru ovih zona se planiraju otvoreni, uređeni i opremljeni sportski tereni za raznovrsne sportske aktivnosti (pešačenje, trčanje, biciklizam, jahanje...). Uređenje plaža bi doprinelo razvoju aktivnosti i sportova na vodi u skladu sa karakterom i uslovima zaštite. Svi ovi sadržaji bi doprineli i turističkoj valorizaciji prostora, navodi se u ovom dokumentu.

Zbog potrebe za održavanjem vaspitno–obrzovnih aktivnosti i naučnih istraživanja, te potrebe da se prirodna dobra adekvatno prezentuju, planira se vizitorski centar sa objektima za prihvatanje posetilaca (predavanja i
prezentacije) i organizovanog boravka đaka, studenata, naučnih radnika.

Sportsko-ekološki kamp, lociran u neposrednoj blizini Parka prirode Begečka jama (u zoni uticaja), omogućiće realizaciju multidisciplinarnih programa u oblasti ekologije, edukacije, sporta, šumarskog, turističkog, ribolovnog
i drugog rekreativnog korišćenja.

Specifični turistički proizvodi

Na zaštićenom području Parku prirode Begečka jama postoje mogućnosti za razvoj specifičnih turističkih proizvoda (ekoturizam, naučni i edukativni, ribolovni, izletnički, avanturistički turizam), i niz aktivnosti na osnovu kojih se može formirati specifična i konkurentna turistička ponuda usklađena sa režimima zaštite.

- Poželjno je stimulisati privatnu inicijativu i razvijati različite programe prilagođene osobenostima područja i lokalne zajednice, kao što je specijalizovano obrazovanje i obrazovanje za koje postoji interes lokalne zajednice uz podsticanje javno-privatnog partnerstva - navodi se i dodaje da bi naselje Begeč zahvaljujući području posebne namene, odnosno Parku prirode i svim sadržajima koje se planiraju moglo izrasti u izgrađenu turističku destinaciju.

Postojanje medicinske usluge za turiste je jedan od osnovnih preduslova da neko turističko područje preraste u turističku destinaciju. Zato se može očekivati da se preduzetnička inicijativa ispolji i u oblasti zdravstvene zaštite (naselje Begeč nema ustanovu primarne zdravstevene zaštite).

U cilju pospešivanja razvoja biciklističkog turizma predviđena je biciklistička staza - međunarodni biciklistički koridor, duž odbrambenog nasipa.

Najznačajnija planirana intervencija na vodnoj saobraćajnoj infrastrukturi je izgradnja putničkog pristaništa. U skladu sa potrebama naseljenih mesta, na obali Dunava, za planirano putničko pristanište će se definisati sadržaji kroz dalju plansku razradu koji će odgovarati karakteru i obimu ove namene.

U cilju zaštite Begečke jame od plavljenja usled izgradnje HE Novi Sad i postizanja optimalnog vodnog režima, planira se izgradnja zaštitnog nasipa po obodu Begečke jame.

Značajan faktor za dalja planiranja naučnih istraživanja je blizina Novog Sada kao administrativnog i univerzitetskog centra, ističe se u Nacrtu Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode Begečka jama.

Izvor: eKapija

Comments (0)

Connected news

Tourism
Digitalni nomadi zadovoljni Zlatiborom
22. February 2024
Trendovi savremenog poslovanja u svetu postali su deo ekonomske klime Zlatiborskog okruga,...
Tourism
Projekat
22. February 2024
Projekat „Prethistoric MetaHuman“ - digitalno oživljen čovek koji je pre 10.000...
Tourism
Turistički vaučeri ubuduće onlajn
21. February 2024
Ministar turizma i omladine Husein Memić i ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo...
Tourism
20. February 2024
Osmišljen kao digitalni ekosistem, “Sombor City Card” predstavlja integralni...