Od 1. januara 2020. novi uslovi i zakonske obaveze za sve turističke agencije

31. December 2019
Od 1. januara 2020. novi uslovi i zakonske obaveze za sve turističke agencije
Od 1. januara 2020. godine počinje primena pravilnika, donetih na osnovu Zakona o turizmu, koji bliže uređuju uslove i način rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, kao i vrstu, visinu i uslove garancije putovanja i visinu depozita u zavisnosti od kategorije licence, navodi se na...
Leave a comment