Na Paliću u planu novi smeštajni kapaciteti, bazen, širenje zoo vrta...

25. July 2023
Foto: Turisticki Svet
Foto: Turisticki Svet

Gradska uprava u Subotici oglasila je rani javni uvid povodom izrade plana detaljne regulacije za centralni deo prostora Banje Palić na Paliću, kojim je za ovaj prostor predviđena dogradnja postojećih hotela, širenje zoološkog vrta, ali i gradnja novih smeštajnih kapaciteta, bazena i sportskih terena.

U planu se navodi da je za zonu Velikog parka i obalni pojas predviđena dogradnja objekta hotela Park i Jezero, kao i objekta Bagojvar. Vertikalni gabarit planiranih dogradnji je P (prizemlje), a visina mora biti usklađena sa visinama prizemnih etaža postojećih objekata uz koje se dograđuje i sa njima mora činiti funkcionalnu i arhitektonsku celinu. Dogradnje se, kako se navodi, moraju izvesti od transparentnih materijala (staklo, leksan i sl.), koji će se postavljati na čeličnu ili aluminijsku konstrukciju.

Objekat namenjen za sportove na vodi (jedriličarstvo, veslanje, surfing) sa pratećim sadržajima planiran je na zapadnoj obali jezera u neposrednoj blizini postojećeg Jedriličarskog kluba.

U sklopu Ženskog štranda je planirana izgradnja bazena pa bi kupalište u sklopu ovog objekta dobilo novi kvalitet i atraktivnu turističku dimenziju. Planirano je da bazen bude lociran unutar prostora jezera kao izdvojena celina. Površina vodnog ogledala bazena je cca 4700 m2. Kupalište je planirano da se uredi prostorima-platoima i "molovima" za sunčanje i opremi savremenim sadržajima za zabavu i rekreaciju na vodi - vodeni tobogani, skakaonice i sl.

U okviru zone Zoološkog vrta, planirano je da se postojećoj osnovnoj parceli kompleksa pripoje ostale parcele koje nisu uređene (pripadaju ZOO vrtu) i na taj način se oformi jedinstvena parcela ZOO vrta. Maksimalna spratnost planiranih objekata je P+1, a visina planiranih objekata će zavisiti od vrste životinja za koje su namenjeni.

- Preporučuje se tradicionalni arhitektonski izraz sa elementima "palićke arhitekture" ili formom koja podseća na salaše i majure. Planirani objekti moraju da se uklope u postojeći zeleni ambijent kompleksa, odnosno dozvoljeno je samo neizbežno uklanjanje drveća i uzurpiranje zelenih površina u cilju očuvanja prirodnih vrednosti koje mu daju karater botaničke bašte - piše u planu.

Planiran je i kompleks Dobrovoljnog vatrogasnog društva Palić, a izgradnja objekata u sklopu kompleksa treba da je usaglašena sa propisima i normativima vezanim za ovu vrstu objekata. Maksimalni indeks zauzetosti iznosi 40%, a maksimalna spratnost planiranih objekata je P+1+Pk.

U zoni namenjenoj stambeno-turističkim sadržajima planira se izgradnja stambenih objekata sa sobama za izdavanje ili poslovnim sadržajima, turističko-ugostiteljskih objekata sa smeštajnim kapacitetima, kao i izgradnja objekata namenjenih sportu i rekreaciji.

Zona namenjen turističko sportsko-rekreacionim sadržajima je prostor na kome se dozvoljava izgradnja turističko-ugostiteljskih objekata sa smeštajnim kapacitetima, objekata sa ugostiteljsko-zabavnim sadržajima kao i izgradnja objekata namenjenih sportu i rekreaciji.

U zoni namenjenoj banjsko zdravstveno-rekreativnim sadržajima se dozvoljava izgradnja lečilišno-terapeutskih (zdravstvene usluge) i rehabilitaciono-relaksacionih i rekreativnih objekata (tipa wellness, spa ili sličnih centara) sa smeštajnim kapacitetima, kao i izgradnja objekata namenjenih sportu i rekreaciji (sportski tereni na otvorenom i u
sklopu višefunkcionalnih sportskih dvorana, aqua park sa bazenima toboganima na lokaciji nekadašnjeg muškog štranda ili uz Krvavo jezero).

U zoni namenjenoj sportsko-rekreacionim sadržajima se osim izgradnje sportskih odnosno sportsko-komercijalnih objekata dozvoljava izgradnja turističko-ugostiteljskih objekata sa smeštajnim kapacitetima i objekata sa ugostiteljsko-zabavnim sadržajima. U zoni se mogu graditi objekti namenjeni javnom korišćenju (iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i sl.)

Ranije planirani kompleks kampa namenjen je izgradnji auto-kampa ili Međunarodnog skautskog centra sa stalnim taborišnim prostorom. Prvenstveni uslov za izgradnju i formiranje kompleksa je očuvanje postojeće šume koja egzistira na pomenutoj parceli, a koja formira idealan ambijent za pomenutu namenu. Maksimalan indeks zauzetosti je 10%, a maksimalna spratnost planiranih objekata je P+1 (prizemlje + sprat).

Kao alternativna namena na ovom prostoru dozvoljena je izgradnja sportskih objekata ili objekata namenjenih za rekreaciju. Uz pomenute sportske, odnosno rekreativne terene dozvoljena je izgradnja manjeg turističko-ugostiteljskog objekta uz poštovanje maksimalnih dozvoljenih urbanističkih parametara.

Obrađivač plana je JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica, a rani javni uvid trajaće do 7. avgusta.

Izvor: eKapija

Comments (0)

Connected news

Tourism
Air Serbia uvodi letove između Beograda i Porta
29. September 2023
Er Srbija će od 10. novembra 2023. godine uspostaviti direktne letove između Beograda i Porta...
Tourism
TOS obeležio Svetski dan turizma na Turističkom forumu Srbije u Nišu
27. September 2023
Svetski dan turizma, koji se u međunarodnoj turističkoj zajednici proslavlja 27. septembra,...
Tourism
Nova oaza za ljubitelje pešačenja – Vlasina bogatija za 47 km uređenih staza
25. September 2023
Turistička ponuda zaštićenog područja Vlasine bogatija je za 47 kilometara obnovljenih...
Tourism
Degustacija kobasica na Oktoberfestu - bez vegi varijante
21. September 2023
Oktoberfest je osim po zabavi i pivu poznat i po kobasicama. Komisija za degustaciju probala je...