Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

16. January 2024
Photo by Scott Graham on Unsplash
Ministarstvo turizma i omladine raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude, u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije i Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude...
Leave a comment