Kako rast turizma utiče na privredu Srbije?

23. September 2019
Kako rast turizma utiče na privredu Srbije?
U prethodnih desetak godina turizam se pokazao kao jedna od profitabilnih grana u Srbiji, a najveći deo ovog rasta došao je usled rasta noćenja stranih turista, koji je dupliran u odnosu na 2010. godinu, Sa brojem turista, rasli su i prihodi od turizma, kao i zaposlenost u ovom sektoru. Pored toga,...
Leave a comment