Golubac se okreće ka Dunavu

29. October 2020
Foto: Pixabay
Izmenama i dopunama plana generalne regulacije Golupca predviđena je izgradnja pristaništa i marine, ali i hotela na lokaciji Donje marine, kao i formiranje novog turističkog kompleksa. Ovim planskim dokumentom gradsko naselje Golubac podeljeno je na šest urbanističkih celina: Žuti breg -...
Leave a comment