Glamping i turizam za nomade - Potpuno nov koncept u razvoju turističke ponude

31. January 2019
  Turizam je jedna od najvažnijih privrednih grana koja u regionu iz godine u godinu beleži sve veći rast. Srbija i Slovenija su slične zemlje po mnogo čemu - postaju sve atraktivnije turističke destinacije, beleže rekorde kada je reč o broju poseta i sebi su postavile ambiciozne ciljeve za...
Leave a comment