Decenija obeležena „Turističkom solidarnošću“

26. May 2020
Image by Luisella Planeta Leoni LOVE PEACE
Za 10 godina koliko su upravo nedavno obeležili, „Mladi za turizam“ uspeli su da se na turističkoj sceni Srbije pozicioniraju kao reprezentativna NO organizacija mladih ljudi koji su turizam izabrali za svoju profesiju i koji u stalnom usavršavanju, kontinuiranoj edukaciji i razmeni...
Leave a comment