Beograd dobija 7 novih spomenika kulture

30. January 2019
Foto: Wikipedia
Na osnovu predloga odluka Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda o proglašenju za spomenike kulture, Vlada Republike Srbije je tokom 2018. godine utvrdila je 5 novih kulturnih dobara na teritoriji grada Beograda, a u januaru 2019. godine još dva. To su Srpska škola u...
Leave a comment