Projekat „Eko partner“: Mreža odgovornih ugostitelja u borbi za održivu budućnost

29. September 2023
Foto: Sekopak
Sa ciljem da motiviše ugostiteljski sektor da se još aktivnije uključi u inicijative upravljanja i odlaganja staklenog otpada, kompanija Sekopak, vodeći operater ambalažnog otpada, pokrenula je projekat EKO PARTNER. Platforma podrazumeva postavljanje kontejnera i kanti u okviru ugostiteljskih...
Leave a comment