Kako smanjiti fluktuaciju ugostiteljskih radnika?

05. August 2022
Image by Aurélien from Pixabay
Piše: dr Snježana Gagić Jaraković, profesor, konsultant i trener agencije za edukaciju ugostitelja „ Five Star Experience “ Nove tendencije na tržištu rada su u nekoj meri izmenile odnos ugostitelja i njihovih zaposlenih jer više nema one: „Ima ko hoće!“. Ono...
Leave a comment