Beogradski kafić "Zvuci srca" - Kutak pun topline

02. September 2019
Beogradski kafić
Kafić „Zvuci srca“ u Čuburskoj broj 12 jedini je u regionu u kome su zaposleni mladi ljudi sa blagim smetnjama u razvoju. Ideju o otvaranju kafića u delo je sprovela humanitarna organizacija „Dečje srce“, prostor je obezbedio Grad Beograd, a opremanje istog pomoglo Ministarstvo...
Leave a comment